Zachovajme kolektívnu historickú pamäť národa

Odhalenie pamätnej tabule za prítomnosti rodinných príbuzných hrdinu Malej vojny

Po vydarenej akcii v Spišskej Novej Vsi z minulého roku venovanej udalostiam obrany Slovenska 1938 až 1939, prišla zo strany matičiarov požiadavka zorganizovať spomienku na hrdinov Malej vojny v kraji, kde sa odohrali jej najtragickejšie okamihy, a to priamo na Zemplíne. Matica v zastúpení DMS Michalovce, Mladej Matice, KR MS Prešovského a Košického kraja spolu … Viac

Mladá Matica na Devíne

SONY DSC

V období silnejúcich protislovanských snáh a stupňujúceho sa kultúrneho a štátneho útlaku zo strany uhorskej vlády v prvej polovici 19. storočia sa pozornosť slovenskej národne orientovanej študujúcej mládeže upriamovala na miesta späté s najslávnejšími obdobiami slovanských i národných dejín. Jedným z takýchto miest boli zrúcaniny starobylého hradu Devín. Generácia mládežníkov na čele s Ľudovítom Štúrom sa preto práve … Viac

Mladí matičiari v Beckove v stopách Jozefa Miloslava Hurbana

omm v beckove

Pred 200 rokmi dňa 19. marca 1817 sa v obci Beckov narodil v rodine evanjelického farára slovenský národovec, popredný predstaviteľ štúrovskej generácie, kňaz, politik a spisovateľ Jozef Miloslav Hurban. Práve toto významné výročie narodenia bolo podnetom aktívnej účasti mladých matičiarov z Banskej Bystrice a Zvolena na celonárodných hurbanovských oslavách v Beckove a to … Viac

Mladomatičný turnaj vo florbale dievčat 2017, Košice

IMG_20170325_160605

Florbal je síce mladý, no dynamicky sa rozvíjajúci šport. Oslovuje hlavne mladých ľudí najmä pre svoju podobu s ľadovým hokejom a nenáročnosť. Keďže sa vo florbale nevyužívajú fyzické kontakty až v takej miere ako v iných športoch, oslovuje aj ženy a dievčatá. Vzniká tak dopyt po súťažiach medzi klubmi z celého Slovenska, ktoré rozvíjajú toto čoraz … Viac