About Martin Hajník

Podpredseda Mladej Matice a taktiež člen výboru Matice slovenskej. Vo svojej rodnej obci Kamenná Poruba vedie miestny odbor Matice slovenskej.

Závadka si pripomenula udalosti 100. výročia oslobodenia spod Uhorska

Jesenský a Maďar

Prvá svetová vojna sa tragicky dotkla takmer každej obce Slovenska. Práve v tzv. Veľkej vojne padalo oveľa viac Slovákov, ako v tej nasledujúceješte apokalyptickejšejdruhej svetovej. V mnohých obciach postavili rodáci a príbuzní pamätníky s dlhými menami svojich blízkych, ktorísa domov už nikdy nevrátili. Vďaka Matici slovenskej si aj obec Závadka v okrese Humenné pripomenula100. výročie oslobodenia sa od Rakúsko-Uhorska a vzniku Česko-slovenskej republiky. Podujatie bolo zaujímavé o to viac, že práve vďaka matičiarom sa vypátrali traja česko-slovenskí legionári, ktorí pochádzajú zo Závadky a zúčastnili sa bojov za našu slobodu. Uskutočnilo sa na základe podnetu miestnych matičiarov a v spolupráci so starostkou Renátou Bešákovou.

V úvode predseda MS Marián Gešpersa dotkol pomerov v monarchií v posledných mesiacov jej existencie a venoval sa aj výčinom tzv. Maďarskej dočasnej rady na Zemplíne 1918. Dôležitou časťou prednášky boli fakty postupného obsadzovania slovenského Zemplína česko-slovenským vojskomv januári 1919 i účasť Slovákov ako dobrovoľníkov v česko-slovenských légiách. Starostke predseda MS odovzdal zoznam troch legionárov zo Závadky a to záznamy o Štefanovi Babničovi, Jánovi Orasovi a Jurovi Tomčovi. Stojí za zmienku osud Jána Orasa, ktorý sa narodil v Závadke, no podľa kmeňového listu žil na americkom kontinente v Pennsylvanii a  dobrovoľne sa prihlásil 2. decembra 1917 do légii. Po výcviku nastúpil do zahraničného vojska a jeho ďalší osud je neznámy. Zaujímavé bolo však pôsobenie Jura Tomča, ktorý vstúpil do légii v Taliansku a mal sa zúčastniť aj bojov o Slovensko v roku 1919 s maďarskou armádou B. Kúnu. 

V ďalšej časti programu matičiari predviedli dramatizáciu z prierezu života Janka Jesenského, ktorý počas svojej životnej púte zažil mnoho dramatických udalostí. Od zatknutia pre údajnú panslavistickú činnosť až po stretnutie s M. R. Štefánikom na Sibíri. Prítomných úprimne dojala tá časť, ktorá vypovedala o Dušanovi Hatalovi, ktorí padol v bojoch o stanicu Bachmač pre sto rokmi. Jeho osud pripomínal životné osudy mnohých prastarých otcov z obce Závadka. Veď v samotnej scénke sa pojednávalo o takých tragických miestach svetovej vojny ako bol Karpatský front, bitky na Piave, Zborove, Bachmači a na Sibíri.

Podujatie ako tieto zorganizovala Matica slovenská v tomto roku už desiatky. Každé je však svojim spôsobom jedinečné a mimoriadne dôležité. Toto bolo o to dôležitejšie, lebo v Závadke pri Humennom nie je aktívny miestny odbor Matice slovenskej.Viacero občanov obce je zaregistrovaných v miestnych odboroch v okolitých obciach. Preto vznikol návrh, aby sa v spolupráci s obcou aktivizoval miestny odbor a tí občania obce, ktorí sú registrovaní inde prešli pod miestny odbor Matice slovenskej Závadka. Pevne veríme, že táto návšteva Matice slovenskej prispeje k vzniku aktívnej miestnej zložky Matice aj v obci Závadka. Na záver by som ešte rád spomenul jedno významné posolstvo z divadelnej dramatizácie mladých matičiarov: „Nezabudnite na slovenských legionárov z roku 1914 až 1920.“

generál Milan Rastislav Štefánik a Janko Jesenský

generál Milan Rastislav Štefánik a Janko Jesenský

ďakujeme nášmu prvému predsedovi mladých matičiarov za moderovanie scénky

Ďakujeme nášmu prvému predsedovi mladých matičiarov Petrovi Vrlíkovi za moderovanie scénky. 

Janko Jesenský s Maďarom

Janko Jesenský s Maďarom

Jesenský a Maďar

Jesenský a Maďar

Janko Jesenský a legionár Dušan Hatala

Janko Jesenský a legionár Dušan Hatala

Text: Peter Schvantner
Foto: Marián Gešper

 

Dva krát oplakaný ale stále živý v spomienkach

Víťaz OMM Kamenná Poruba

Matičiari z Kamennej Poruby pri Vranove nad Topľou si už tretí rok po sebe uctili svojho rodáka a vojnového veterána Mjr. Jozefa Serafina, a to položením vencov k jeho pamätnej tabuli a futbalovým zápolením. Rodák z Kamennej Poruby sa narodil 3. februára 1922 a ako 20-ročný narukoval do slovenskej armády. Po päťmesačnom výcviku bol odvelený na východ do Bieloruska bojovať proti Rusom. Osud však nechcel aby mladý Porubčan bojoval so slovanskými bratmi. Hneď pri transporte starými vozňami vystlaných slamou sa ich vlak v Bielorusku vykoľajil vďaka míne. Slovenský vojaci prežili len vďaka tomu, že ich bieloruský vojaci ušetrili. Pred nimi idúci vlak s nemeckými vojakmi mal však iný osud. Bielorusi ich vystrieľali do jedného muža. Nakoľko slovenská divízia sympatizovala s bieloruským národom, odvelili ju do Talianska. Tam takmer mladý Jozef zahynul po americkom kobercovom bombardovaní. Našťastie, bomba ktorá dopadla len niekoľko krokov od neho zázrakom nevybuchla. Neskôr prebehol na druhú stranu frontu, kde so svojou skupinou narazili v talianskych horách na partizánov. Tí im pomohli nájsť organizované jednotky anglickej armády. Potom sa začal písať nový príbeh, a však rodina mladého vojaka v tom čase dostáva kufor s osobnými vecami mladého Jozefa a všetci s myslia, že je mŕtvy. Mladý Jozef sa stal príslušníkom západnej spojeneckej armády. Bojoval v Afrike v Alžírsku, kde sa dozvedel od juhoslovanských partizánov o Slovenskom národnom povstaní. To mu dodalo energiu k ďalším bojom. Zúčastnil sa aj obliehania francúzskeho Dunkerque. Keď sa vrátil domov jeho otec Michal už nežil. Zabil ho delostrelecký granát. V jeho tele uviazlo 12 črepín. Brat Jozefa Serafina, Bartolomej, sa zúčastnil kladenia vencov pri pamätníku aj tohto roku 10. novembra 2018. Spomínal na brata ako sčítaného, čestného a národne orientovaného človeka. Sám Bartolomej porozprával prítomným svoje zážitky z 2. svetovej vojny. Ako 8-ročný unikol viac krát smrti. Raz mu guľka tesne preletela okolo hlavy, druhý krát zas utiekol nemeckému vojakovi pomedzi nohy. Dokonca zaspieval úryvok pesničky, ktorou si mladý chlapci zlepšovali náladu. Vráťme sa však k jeho najstaršiemu súrodencovi. Po vojne sa Jozef presťahoval do Česka, kde pracoval ako dispečer v dopravnom podniku v Moste a Litvínove. Prežil obdobie prenasledovania príslušníkov západného odboja a kresťanov zo strany komunistov. Napriek tomu sa stretával a poskytoval pomoc osobnostiam gréckokatolíckej a rímskokatolíckej cirkvi. Jozef Serafin vo veku 80 rokov dostal povýšenie za vojnové zásluhy na majora Českej armády. V roku 2004 dokonca dostal najvyššie francúzske štátne vyznamenanie, spojené s udelením titulu Rytier čestnej légie Francúzskej republiky z rúk vtedajšieho prezidenta Jacquesa Chiraca. Vo veku 84 rokov mu obec Kamenná Poruba udelila čestné občianstvo. Zomiera v Prahe, 11. septembra 2006, kde je aj pochovaný. Odkaz Mjr. Jozefa Serafina však ostáva v mnohých srdciach. Som hrdý, že sa v Kamennej Porube narodila osobnosť tak silne národne a kresťansky cítiaca. Mladí matičiari z Kamennej Poruby teda majú silný pozitívny vzor. Možno aj vďaka tomu porazili všetkých súperov a tohto roku turnaj na počesť Mjr. Jozefa Serafina vyhrali. Ďalej sa futbalového zápolenia zúčastnili sympatizanti a členovia Matice slovenskej z obcí Davidov a Sečovská Polianka. Štvrtým tímom boli futbalový vyslúžilci z Kamennej Poruby na čele z prezidentom futbalového klubu Dušanom Bartkom, ktorý pomáhali aj pri samotnej organizácií podujatia. Podujatia sa zúčastnil taktiež vedúci oblastného pracoviska Miroslav Gešper, členka krajskej rady Janka Gešperová, predseda odboru Mladých Matičiarov z Giraltoviec, brat majora Jozefa Serafina Bartolomej Serafin a ďalší.

Mgr. Martin Hajník

Pamätná tabuľaPríhovor Hajníkbrat B. Serafinkladenie vencou B. Serafin a M. GešperMM K. Poruba vs. S. Poliankazápas MM KP vs. S. PoliankaVíťaz OMM Kamenná Poruba

Pamiatke našich predkov – SNP 1944.

hdr

Pamiatke našich predkov

Lesy za Hermanovcami nad Topľou opäť žily spomienkou na slovenských povstaleckých vojakov i ruských partizánov z roku 1944. Uskutočnilo sa totiž už tradičné podujatie k SNP, ktoré organizovali matičiari, ale hlavne mladí matičiari z východu i z celého Slovenska.  Tentoraz pod organizačnou gesciou Miestneho odboru MS v Bystrom a MM nieslo názov „Pamiatke našich predkov!“

Tieto podujatia patria k najväčším pripomienkovým akciám k tejto udalosti. SNP bolo druhé najväčšie povstanie voči nemeckému nacizmu a pangermanizmu, ktorá pustošilo značnú časť Európy. Slovensko nebolo ku konci vojny výnimkou z dôvodu približovania frontu. Inváziou vojsk „nemeckého wehrmachtu“ slovenská armáda verná prísahe začala brániť Slovensko a spustila reťaz udalosti medzi koncom augusta až novembra 1944. Povstania sa zúčastnili dievčatá, chlapci, ženy i muži rôznorodej politickej príslušnosti, no spájala ich idea prispieť k porážke nacistického Nemecka a urýchliť koniec vojny. Povstanie zasiahlo značné územie Slovenska a aj vďaka nemu sme na konci vojny stáli na strane víťazov. Otvorila aj neľahkú cestu k roku 1993, keďže mnohé povojnové ústavné zákony nadväzovali na výsledky povstaleckej SNR. Osudy jednotlivých hrdinov a aktérov sú však stále pre majoritu obyvateľstva neznámymi.

Pripomenutie konkrétnych osudov bolo cieľom podujatia, ktoré sa uskutočnilo 24. a 25. augusta neďaleko Kukorelliho chaty za Hermanovcami nad Topľou. Priestormi, kde sa podujatie uskutočnilo, boli autentické miesta, kde pôsobila legendárna slovenská partizánska brigáda a neskôr zväzok Čapajev. Práve dejinnej dráme tejto skupiny, ale aj samotným členom bola venovaná divadelná scénka, kde sa predstavili mladí matičiari z celého Slovenska. Legendárneho dôstojníka letectva Ľudovíta Kukorelliho a veliteľa partizánskej skupiny Ivana Baľutu stvárnili Peter Schvantnera a Šimon Ihnát. Manželku Ľudovíta Kukorelliho verne stvárnila Barbora Repková. Nemeckého generála, šéfa spravodajskej služby na východnom fronte plukovníka Reinharda Gehlena verne podal Peter Čeľadinský.

Dramatizácia sa venovala aj infiltrácii nemeckých agentov do brigády a prelomových okamihom života jednotlivých aktérov, ale pokúsila sa dať svoj pohľad na dodnes záhadnú smrť slovenského povstaleckého veliteľa L. Kukorelliho.

Podujatie bolo na úvod obohatené aj príhovormi spoluorganizátorov a to predsedu MS Mariána Gešpera a starostu Hermanoviec nad Topľou Jána Kriváka, ale aj hosťa – zástupcu SZPB Miroslava Tomčíka. Ďalšou časťou programu bola rekonštrukcia bojov o Hermanovskú kotlinu zo septembra 1944 s nemeckou bojovou skupinou gen. Rintelena. Večer patril športovým aktivitám pre deti a mládež „povstaleckým chodníkom,“ čo sa stretlo so záujmom najmä detí a bolo zaujímavým spestrením programu.

Na druhý deň pri pamätníku mal krátku prednášku znalca dejín Povstania na východe Slovenska M. Bohmer. Následne zúčastnení položili vence  k pamätníku v Hermanovciach nad Topľou, ktorý odštartoval turistický výstup na vrch Šimonka.

SNP patrí k významným udalostiam v histórií nášho malého, ale duchom a srdcom veľkého národa. Základnou myšlienkou bolo sprítomniť našu históriu objektívne, so všetkými pozitívami i rozpornosťami, nezakrývať negatíva, ale ani dejinné klady. Súčasne prekonať našu roztrieštenosť, ktorá sa prejavuje pri nezmyselnom vymazávaní častí našich dejín. Ak budeme aj naďalej zamlčiavať alebo nebodaj prekrúcať niektoré dejinné udalosti, svetlá budúcnosť nás nečaká. Avšak, ak budeme pokračovať v tejto snahe hľadania objektívnej nie ideologickej pravdy a pochopíme procesy, ktoré riadili a riadia Európu, náš národ sa bude rozvíjať aj naďalej. Posledné slová v dramatizácii boli symbolické s ohľadom na našu kolektívnu národnú pamäť: „Slovenská partizánska brigáda Čapajev nezanikla! Brigáda sa vráti, keď ju bude slovenský národ a Slovanstvo potrebovať!

V programe vystúpila spevácka skupina Hačure, ale aj dychová hudba “Orchester Východňarov,” ktorá na pamiatku 100. výročia vzniku Česko-Slovenska a oslobodenia z rakúsko-uhorskej tyranie bola oblečená v uniformách česko-slovenských légii 1918.

kapela_vojaci_čiernobiela hdr LRM_EXPORT_20180825_203428 dav dav dav hdr dav

Spomienka na mladého matičiara Tomáša Dudáša

Záverečná spoločná fotka

Dňa 28. júla 2018 sa konal 1. ročník memoriálu nášho zosnulého kamaráta a matičiara Tomáša Dudáša, ktorý nás v roku 2016 navždy opustil. Na memoriáli sa zúčastnilo päť mužstiev, z toho tri mužstvá z Kamennej Poruby – medzi nimi aj mladí matičiari z Kamennej Poruby. Ďalšie dva mužstvá boli z obce Davidov a Vranova nad Topľou – mestská časť Lomnica. Víťazom a prvým držiteľom putovného pohára Tomáša Dudáša sa stali naši kamaráti z obce Davidov. Podujatie organizovala rodina Tomáša Dudáša spoločne s OFK Kamenná Poruba a OMM Kamenná Poruba.

 Mgr. Martin Hajník

Nastúpené tímyfutbal 2futbaloceneniavíťazi z DavidovaMladá Matica K. POrubatím lomnicatím Kamenná Poruba AZáverečná spoločná fotkamladí matičiari K. Poruba

Národný zraz Mladej Matice: Mladých matičiarov inšpirujú slovenské i matičné osobnosti

spoločná fotka účastníkov X. Národného zrazu Mladej Matice z pred druhej matičnej budovy

Mladí matičiari a matičiarky z rôznych regiónov Slovenska sa 6. až 8. júla 2018 opäť stretli na Národnom zraze Mladej Matice, ktorý je najväčším podujatím roka tohto špecifického záujmového odboru MS. Pre desiaty ročník národného zrazu si vybrali obec Varín pri Žiline.

Medzi sebou privítala mladá generácia matičných vlastencov v Horskej chate Fatranke aj Slovákov žijúcich na Ukrajine. Matičiari našim krajanom odovzdali pamätné materiály, ktoré špeciálne priniesla riaditeľka Krajanského múzea MS Zuzana Pavelcová.Po úvodnom slove predsedu Mladej Matice a zároveň druhého podpredsedu MS Mareka Nemca začalo približne 70 členov MM diskutovať o uskutočnených podujatiach, budúcich plánoch, ale aj o aktuálnych problémoch, na ktoré sa snažili nájsť riešenia. Národný zraz sa konal v prítomnosti prvého podpredsedu MS Mareka Hanusku, riaditeľa Členského ústredia Martina Fejka i riaditeľa Technického útvaru MS Branislava Kohúta. Do organizácie podujatia sa zapojila riaditeľka Domu MS v Žiline Katarína Kalanková so zamestnankyňou domu Silviou Hofericovou.

„Národný zraz Mladej Matice je nielen o spoznávaní sa a nadväzovaní nových priateľstiev, ale aj o Matici slovenskej a matičnej myšlienke ako takej – o jej histórii, poslaní, úlohách a snahe odovzdávať matičnú myšlienku mladej generácii, ktorá ju bude mať za úlohu v budúcnosti naďalej rozvíjať,“ povedal predseda Mladej Matice Marek Nemec. Časť Národného zrazu MM sa preto konala v niekdajšom centre slovenského kultúrneho, politického a intelektuálneho života – v Martine. Významných dejateľov našich národných dejín si pripomenuli práve na Národnom cintoríne v Martine. Na ich dôležitú prácu v prospech národa priamo na mieste upozornil odborník, historik a pracovník Literárneho ústavu MS docent Pavol Parenička. Dnes však už o osobnostiach informuje aj interaktívna tabuľa, ktorá je pre verejnosť umiestnená na začiatku cintorína.

Druhou vzdelávacou aktivitou bola prehliadka stálej expozície v Dome J.C. Hronského, o ktorej viac povedala Helena Belláková z Archívu MS. Zvláštnu pozornosť venovala práve matičiarovi, spisovateľovi, výtvarníkovi a novinárovi Jozefovi Cígerovi Hronskému. Jeho odkaz a dielo je nielen pre matičiarov, ale aj pre slovenskú mládež a verejnosť nepopierateľné. Tento matičný správca sa v živote prejavil ako aktívna vedúca osobnosť, aj vďaka ktorej si Matica dodnes drží povesťochrankyne slovenského národa a kultúry. Jeho prácu však možno vidieť aj u Slovákoch žijúcich v zahraničí, keďže práve J. C. Hronský bol zakladateľom Zahraničnej Matice Slovenskej.

Kroky mladých matičiarov následne viedli do druhej budovy MS, ktorá je aktuálne nominovaná v ankete Stavba storočia v rámci pripomenutia si vzniku prvej Československej republiky. Budova bola postavená v roku 1919 v klasicistickom štýle a dodnes je symbolom oživotvorenia Matice slovenskej. Momentálne sa v nej nachádza výstava venovaná J. M. Hurbanovi pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia, ktoré si Slovensko pripomenulo minulý rok. Keďže mladí matičiari vyznávajú aj mottá ako „V zdravom tele – zdravý duch“, ďalší program sa sústredil na športové a súťažné aktivity. Súťaž vyvrcholila testom s 23 otázkami z dejín Matice i Slovenska.

Národný zraz tak opäť naplnil očakávania a úspešne nadviazal na predchádzajúce národné aktivity Mladej Matice, určené pre slovenskú mládež i širšiu verejnosť vo všetkých krajoch Slovenska. Je dôležité pripomenúť, že Mladá Matica je v súčasnosti jedinou fungujúcou národnou a mládežníckou organizáciou, ktorá vyvíja reálnu vlasteneckú činnosť a má početnejšiu členskú základňu so zastúpením po celom Slovensku. Aj naďalej chce modernými metódami oslovovať súčasnú mladú generáciu a v dobe silnejúcej globalizácie a materializmu vyzdvihovať hrdosť na dejinné a kultúrne dedičstvo Slovákov v zmysle myšlienky Martina Rázusa: „Opravdivo milovať vlasť môže len ten, kto cíti, že korene jeho bytosti sú zapustené v milovanej pôde.“

Vyjadrenia  niektorých účastníkov k Národnému zrazu:

Patrik Polakovič (OMM Spišská Nová Ves):

„Konanie už v poradí desiateho Národného zrazu Mladej Matice vo významnej miere prispieva k prehlbovaniu národného cítenia a rozvoja vlastenectva ako takého. Toto podujatie je výnimočné najmä účasťou mladej generácie Slovákov a Sloveniek. Desiaty ročník bol o to výnimočnejší, že sa uskutočnil nielen v historickom centre národného života v Martine (Národný cintorín, Dom Jozefa Cígera Hronského, druhá budova MS), ale predovšetkým tým, že účastníci sa mohli oboznámiť a rozoberať svoje dojmy, pocity a názory o národných otázkach aj v súkromných rozhovoroch na chate v obci Varín. Práve na tomto mieste sme mohli bližšie spoznať aj zahraničných Slovákov žijúcich na Ukrajine. Každé podujatie, ktoré sa snaží o prehlbovanie národného povedomia je veľmi prospešné, keďže v sebe obsahuje hodnoty, ktoré sú v dnešnej dobe mladou generáciu tlačené do úzadia.“

Nina Jánová (OMM Lučenec):

„Cez víkend medzi 6. a 8. júlom sa konal už desiaty Národný zraz Mladej Matice, na chate kúsok za obcou Varín, ktorá sa nachádza neďaleko Žiliny. Návštevu tohto nádherného a historicky výnimočného miesta si mladí matičiari nemohli nechať ujsť, a tak po krátkom predstavovaní a zoznamovaní sa v piatok večer, kde sme spoznali aj Slovákov žijúcich na Ukrajine, sme v sobotu ráno nasadli do autobusu a prišli sme do Martina. Po skupinkách sme postupne navštívili Národný cintorín, kde nás čakal profesionálny a detailný výklad o známych osobnostiach pochovaných na tomto mieste, a Dom Jozefa Cígera-Hronského, kde nám bol pustený aj film o živote tohto autora. Po krátkej návšteve budovy Matice slovenskej sme sa vrátili do Varína, kde nás už čakali súťaže v tímoch, ktoré prehĺbili vzťahy medzi matičiarmi. Tieto stretnutia sú dôležité, lebo dovoľujú mladým ľuďom s podobnými predstavami a cieľmi stretnúť sa, porozprávať a odísť s pocitom, že mladá generácia stále nezanevrela na náš národ.“

Ondrej Baranec (OMM Zvolen)

„Už z príchodu nám bolo jasné, že sme prišli na miesto plné dobrosrdečných ľudí, kde nás vítali
slovenskými dobrotami z kuchyne. Spoznať nových mladých národovcov nebolo vôbec ťažké. Všetci
totižto boli národne zapálení a zaujímali sa o na našu národnú históriu. V druhý deň národného zrazu
sme pristúpili bližšie a odborne spoznali národný život od obrodenia po aktuálny stav v Matici
slovenskej. Bol to príjemne prežitý čas v horlivosti za našu vlasť.“

 

 

Peter Schvantner

spoločná fotka účastníkov X. Národného zrazu Mladej Matice z pred druhej matičnej budovy

spoločná fotka účastníkov X. Národného zrazu Mladej Matice z pred druhej matičnej budovy

Varín_otvorenieVarín_otvorenie_2Dom J. C. HronskéhoDom J. C. Hronského 2Dom J. C. Hronského 3Národný cintorínFejkoDSC00136

„Víťazstvo rozumu“ Oslavy víťazstva nad fašizmom v Starej Ľubovni

Kladenie vencov

Večer 8. mája 1945 oficiálne stúpila kapitulácia nacistického Nemecka do platnosti a ukončil sa tak takmer šesť rokov trvajúci konflikt v Európe. Druhá svetová vojna si vyžiadala desiatky miliónov vojenských a civilných obetí, obrovské materiálne škody a ešte väčšie rany na duši desiatok miliónov ľudí, ktorí prežili vojnu, boje na fronte, koncentračné tábory a ktorých príbuzní sa domov už nikdy nevrátili.

Peklo zvané druhá svetová vojna sa bohužiaľ skončilo až o štyri mesiace neskôr v Tichomorí porážkou Japonska. Fanatický boj Japonského cisárstva ukončilo až zhodenie dvoch atómových bômb Little Boy a Fat Man na mestá Hirošima a Nagasaki. Japonsko kapitulovalo 2. septembra 1945 kedy sa oficiálne skončil najväčší konflikt v dejinách ľudstva.

V poradí už 73. výročie osláv víťazstva nad fašizmom si pripomenuli aj občania mesta Stará Ľubovňa 9. mája tohto roku pri pomníku padlých na Nám. gen. Štefánika. Slávnostné salvy príslušníkov OS SR za hrania slovenskej štátnej hymny otvorili toto podujatie, na organizácií ktorého sa MO MS Stará Ľubovňa tento rok podieľal a spojil svoje minuloročné podujatie „Víťazstvo rozumu“ s oslavami víťazstva nad fašizmom a ukončenia 2. sv. vojny. Po slávnostnom príhovore prednostu okresného úradu Ing. Petera Sokola nasledovalo folklórne vystúpenie FS Ľubovňan. Veľké oživenie tohto podujatia priniesli matičiari s divadelnou scénkou, ktorej autorom je predseda MS JUDr. Marián Gešper.

Divadelná scénka z obdobia roku 1944 s názvom „Bojovali za slovanstvo“, konkrétne jej III. Časť „Zločinci i hrdinovia“  priblížila osud slovenskej partizánskej brigády Čapajev. Scénka zahŕňala posmrtný rozhovore legendárneho kapitána tejto brigády – Ľudovíta Kukureliho, s príslušníkom SS Karlom Hermannom Rabem. Hlavnou myšlienkou divadelnej scénky boli nezmyselnosť vojny, snaha o zlikvidovanie slovanských národov a ideologický fanatizmus nacizmu, ktorý v mnohých podobách prežíva aj dnes.

Po divadelnom vystúpení si delegácie Mesta Stará Ľubovňa, Okresného úradu v Starej Ľubovni, Matice slovenskej, Zväzu protifašistických bojovníkov na Slovensku, Ľubovnianskeho osvetového strediska, politických strán a hnutí pripomenuli pietnym aktom kladenia vencov pamiatku padlých v druhej svetovej vojne.

Na záver osláv odznela hymna Matice slovenskej – Kto za pravdu horí. Delegácia MS sa po podujatí presunula na Ľubovniansky hrad a skanzen, kde si prezreli rozsiahlu expozíciu hradu a skanzenu v Starej Ľubovni.

História je tu na to, aby sme sa z nej poučili. Preto odkazom týchto osláv nemôže byť len uctenie si obetí druhej svetovej vojny a vyjadrenie vďaky oslobodeneckým armádam, ale najmä naše poučenie sa z histórie. Musíme byť nesmierne obozretní pred akýmikoľvek totalitnými a autokratickými tendenciami v spoločnosti, pretože na to, aby zlo zvíťazilo stačí, aby dobro mlčalo.

Kladenie vencov

Kladenie vencov, delegácia MS.

Text: Patrik Polakevič, predseda MO MS Stará Ľubovňa

Foto: lms.sk

Zasadal Výbor Mladej Matice

vybor spolocna

Mladá Matica aj v tomto funkčnom období pokračuje v úspešnom rozvíjaní národných aktivít pre slovenskú mládež i širšiu verejnosť vo všetkých krajoch Slovenska. V súčasnosti je tak jedinou fungujúcou národnou a mládežníckou organizáciou, ktorá vyvíja reálnu vlasteneckú činnosť a má početnejšiu členskú základňu so zastúpením svojich odborov po celej krajine.
Mladí matičiari sa čoraz intenzívnejšie sústreďujú na konkrétne úlohy. Ich zámerom je modernými metódami zodpovedajúcimi 21. storočiu osloviť súčasnú generáciu slovenskej mládeže, v rámci svojich možností tiež prispieť k obnove kolektívnej historickej pamäti slovenského národa a pozdvihovať v dobe silnejúcej globalizácie a materializmu hrdosť na dejinné a kultúrne dedičstvo Slovákov. A v tomto zmysle aj neprestajne národne pripravovať novú matičnú generáciu, odovzdávať jej skúsenosti a tým udržať generačnú kontinuitu najstaršej národnej a kultúrnej ustanovizne Slovákov, ktorou Matica slovenská jednoznačne je.
V duchu naplnenia týchto cieľov rokovali 23. februára členovia Výboru Mladej Matice prvýkrát v tomto roku. Toto zasadnutie bolo o to symbolickejšie, že sa uskutočnilo v druhej historickej budove Matice slovenskej v Martine. Najprv si pripomenuli 130. výročie úmrtia prvého predsedu Slovenskej národnej rady, vedúcej osobnosti Slovenského povstania z rokov 1848 – 1849 a veľkého syna národa Jozefa Miloslava Hurbana. Mladí matičiari zhodnotili, že Hurban nemá svoje miesto iba v oblasti politiky a literatúry, ale bol najmä veriacim človekom, evanjelickým kňazom a teológom, ktorý sa zodpovedne staval k svojmu povolaniu.

rokovanie vybor m   vybor spolocna

Keďže práve rok 2018 je rokom takzvaných osmičkových výročí, medzi mladými matičiarmi sa rozpútala dlhá diskusia o príprave a realizácii Národného zrazu Mladej Matice, ktorý už dlhodobo patrí medzi ich hlavné a tradičné podujatia. Najviditeľnejším výsledkom týchto zrazov je fakt, že sa neustále prehlbuje spolupráca predsedov odborov MM. Mladí matičiari z rôznych kútov Slovenska majú tiež možnosť sa zoznámiť a vymeniť si názory i postrehy z organizovania rôznych menších, ale aj väčších akcií venovaných športu, miestnej histórii, turistike, ochrane životného prostredia, a to vždy so zreteľom na národnú ideu a prilákanie mladých ľudí do mladomatičného hnutia. Viacerí účastníci prichádzajú na zraz ako sympatizanti a často odchádzajú už rozhodnutí aktívne prispieť k matičnému a národnému hnutiu. Národný zraz už pravidelne plní očakávania, aké sa doň vkladajú. Keďže pred 170 rokmi bojovalo rodiace sa Slovensko proti národnostnému útlaku zo strany iných národností, členovia Výboru MM sa zhodli, že bude symbolické si počas tohtoročného národného zrazu pripomenúť udalosti súvisiace so Slovenským povstaním a vznikom Slovenskej národnej rady v roku 1848. Táto udalosť je o to symbolickejšia, že dnes sa mladá generácia stretáva s ešte silnejším nepriateľom: neznalosťou vlastných koreňov a pohodlnosťou spoznávať svoje národné vývojové predurčenie v priestore moderných dejín.
Výbor MM ďalej rokoval o pláne svojej rôznorodej práce a aktivít. Rovnako sa zaoberal zvýšenou propagáciou mladomatičného hnutia vo vzťahu k verejnosti, pričom dospel k jasným cieľom a postupom k zlepšeniu propagácie a rozšíreniu svojej členskej základne. Najbližšie zasadnutie výboru je naplánované na 24. apríl v Bratislave, v rámci čoho chcú mladí matičiari navštíviť aj hrad Devín. A to symbolicky práve v deň, keď na tomto významnom národnom mieste prijali štúrovci svoje slovanské mená v roku 1836. Bolo to jedno z najvýznamnejších historicko-obrodeneckých podujatí vtedajšej slovenskej mládeže v procese národného uvedomovania v prvej polovici 19. storočia, na čo chcú aj mladí matičiari opäť upozorniť.

IÚ MS

Aktuálna fotografia druhej budovy Matice slovenskej.

Aktuálna fotografia druhej budovy Matice slovenskej.

 

 

Bratislavská Mladá Matica bude tento rok aktívnejšia

Mladí Matičiari z OMM BA I spolu s predsedom MS Mariánom Gešperom a podpredsedom MM Martinom Hajníkom.

    Mladí Matičiari z Bratislavy sa takto dohodli na svojom poslednom zasadnutí. Bolo to za prítomnosti predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera a podpredsedu Mladej Matice Martina Hajníka. Na stretnutí sa diskutovalo najmä o aktivitách, ktoré je potrebné priniesť k oživeniu mladomatičného hnutia aj v našom hlavnom meste. Tento rok je označovaný za Rok slovenskej štátnosti, je mnoho príležitostí na zorganizovanie mnohých zaujímavých podujatí. Nie je to však len o tohtoročných výročiach. Bratislava ponúka množstvo významných miest, ktoré možno využiť na organizáciu mnohých podujatí. Je tuale aj možnosť participovať na niektorom z tradičných podujatí, ktoré sa v Bratislave a v okolí organizujú. Ide hlavne o Národné slávnosti na Devíne, ktoré sa aj tento rok uskutočnia v tradičnom aprílovom termíne, konkrétne 24.4. (utorok), teda presne v deň výročia výstupu štúrovcov na slávny hrad Devín. Tento rok to však bude oproti minulým rokom o niečo iné. Bude sa to konať najmä pre študentov stredných škôl z celého Slovenska a program zabezpečia tiež samotný študenti. Pri tejto príležitosti sa došlo k záveru, že je povinnosťou Odboru Mladej Matice Bratislava I sa na programe, resp. na jeho tvorbe zúčastniť. Ako priblížila predsedníčka Odboru Mladej Matice z Bratislavy I Anna Cháľová, cieľom projektu bude zobrať viacero školských tried z Bratislavy na Devín a počas Národných slávností im priblížiť prácu Matice Slovenskej, Mladej Matice, ako aj podať rôzne výklady o našej histórií a kultúre. Pre mladých sa pripravia divadelné alebo scénické predstavenia so šermiarmi z doby Veľkej Moravy, taktiež sa im ukážu dobové uniformy z čias meruôsmych rokov a prvej svetovej vojny. Rovnako sa študenti prejdú po hrade a bude im podaný odborný výklad. Odbor Mladej Matice z Bratislavy I má rovnako v pláne zorganizovať pochod na počesť Milana Rastislava Štefánika, kde by účastníci pochodu získali hlbšie vedomosti o jednej z najvýznamnejších osobností našich národných dejín. Tento pochod sa plánuje niekedy v jesenných mesiacoch, čiže v čase, kedy by nám ešte počasie malo priať aj na takéto aktivity. Je veľmi potrebné, aby sa mladí ľudia s vlasteneckým cítením aj v našom hlavnom meste takto spájali a navzájom si odovzdávali skúsenosti. Samotná organizácia podujatí ich pripraví do ďalšieho aj matičného života a v budúcnosti môžu byť prínosom pre Maticu slovenskú ako takú.

Mladí Matičiari z OMM BA I spolu s predsedom MS Mariánom Gešperom a podpredsedom MM Martinom Hajníkom.

Mladí Matičiari z OMM BA I spolu s predsedom MS Mariánom Gešperom a podpredsedom MM Martinom Hajníkom.

Text: Peter Schvantner Foto: Veronika Matušková

Som Slovák telom i dušou – neznám lásky polovičatej. XI. ročník futbalového turnaja generála M. R. Štefánika.

spoločná fotka z turnaja M. R. Štefánika

V sobotu 16.12.2017 sa uskutočnil už XI. ročník tradičného mladomatičného futbalového turnaja, ktorý je venovaný generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Pri tejto príležitosti si mladí matičiari zvolali aj Výbor Mladej Matice. Podujatie otvoril svojím príhovorom podpredseda Mladej Matice Mgr. Martin Hajník. Vo svojom príhovore spomenul životné dielo M. R. Štefánika a privítal predsedu Mladej Matice Bc. Mareka Nemca. Predseda Mladej Matice a terajší druhý podpredseda Matice slovenskej Bc. Marek Nemec sa prihovoril účastníkom a otvoril športové zápolenie hymnou Slovenskej republiky. Samotného futbalového turnaja sa zúčastnilo napokon šesť futbalových tímov. Medzi nimi aj dve rýdzo matičné a to Mladá Matica Liptovský Mikuláš a Mladá Matica Kamenná Poruba, ktorá nesie čestný názov Mladá Matica Cyrila Martiša. Ostatné tímy zvolali členovia MO MS a OMM z okolitých obcí, ktoré pozostávali z členov a sympatizantov matice. Menovite to boli dediny Davidov, Nižný Hrabovec, mestská časť Vranova nad Topľou Lomnica a Vranov nad Topľou. Počas priebehu futbalového turnaja ako aj na Výbore Mladej Matice nás prišiel navštíviť nový predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper. Predseda vystúpil na výbore so svojím príhovorom a taktiež sa prihováral účastníkom a divákom futbalového turnaja osobne. Napokon prvé miesto obsadila obec Davidov, ktorá ako prvá si odniesla Putovný pohár generála M. R. Štefánika. Na druhom mieste skončili mladí matičiari z Kamennej Poruby a na treťom mestská časť Vranova Lomnica. Podujatie ukončil vedúci Oblastného pracoviska Matice slovenskej Vranov nad Topľou Mgr. Miroslav Gešper, ktorý po príhovore odovzdal ceny výhercom s členom predsedníctva Mladej Matice Adamom Polievkom. Záver patril hymne Matice slovenskej „Kto za pravdu horí“.

 

spoločná fotka z turnaja M. R. Štefánika

spoločná fotka z turnaja M. R. Štefánika

fotka zo zápasu OMM Kamenná Poruba vs. Vranov n/T

fotka zo zápasu OMM Kamenná Poruba vs. Vranov n/T

víťaz turnaja M. R. Štefánika

víťaz turnaja M. R. Štefánika

 

 

Mgr. Martin Hajník

Pravá hornozemplínska veselica.

voľná zábava

V sobotu 30. decembra 2017 sa o siedmej hodine večer uskutočnil už druhý ročník Hornozemplínskej veselice v obci Kamenná Poruba. Cieľom podujatia je prehliadka ľudových piesní a tradícií na hornom Zemplíne. Tento cieľ sme spojili s myšlienkou aby samotný diváci sa mohli zapojiť do tanečných kreácií. Preto sme popri vystúpení FS Porubianka a hudobnej skupiny Ronix pripravili pravú hornozemplínsku veselicu. Porubianka nám zaspievala niekoľko piesní zo svojho repertoára. Hudobná skupina Ronix nás sprevádzala svojím spevom celý večer až do skorého rána. Zapojenie divákov do diania nám prináša vysokú účasť na podujatí. Môžeme hrdo prehlásiť, že podujatia sa zúčastnilo cez sto mladých ľudí. Preto navrhujeme aby sa pripravovali podujatia kde diváci sa aktívne zapájajú do diania podujatia. Veríme, že sa tak zvýši návštevnosť našich matičných akcií.

FS Porubianka

FS Porubianka

voľná zábava

voľná zábava

Mgr. Martin Hajník