About Martin Hajník

Podpredseda Mladej Matice a taktiež člen výboru Matice slovenskej. Vo svojej rodnej obci Kamenná Poruba vedie miestny odbor Matice slovenskej.

Národný zraz Mladej Matice: Mladých matičiarov inšpirujú slovenské i matičné osobnosti

spoločná fotka účastníkov X. Národného zrazu Mladej Matice z pred druhej matičnej budovy

Mladí matičiari a matičiarky z rôznych regiónov Slovenska sa 6. až 8. júla 2018 opäť stretli na Národnom zraze Mladej Matice, ktorý je najväčším podujatím roka tohto špecifického záujmového odboru MS. Pre desiaty ročník národného zrazu si vybrali obec Varín pri Žiline.

Medzi sebou privítala mladá generácia matičných vlastencov v Horskej chate Fatranke aj Slovákov žijúcich na Ukrajine. Matičiari našim krajanom odovzdali pamätné materiály, ktoré špeciálne priniesla riaditeľka Krajanského múzea MS Zuzana Pavelcová.Po úvodnom slove predsedu Mladej Matice a zároveň druhého podpredsedu MS Mareka Nemca začalo približne 70 členov MM diskutovať o uskutočnených podujatiach, budúcich plánoch, ale aj o aktuálnych problémoch, na ktoré sa snažili nájsť riešenia. Národný zraz sa konal v prítomnosti prvého podpredsedu MS Mareka Hanusku, riaditeľa Členského ústredia Martina Fejka i riaditeľa Technického útvaru MS Branislava Kohúta. Do organizácie podujatia sa zapojila riaditeľka Domu MS v Žiline Katarína Kalanková so zamestnankyňou domu Silviou Hofericovou.

„Národný zraz Mladej Matice je nielen o spoznávaní sa a nadväzovaní nových priateľstiev, ale aj o Matici slovenskej a matičnej myšlienke ako takej – o jej histórii, poslaní, úlohách a snahe odovzdávať matičnú myšlienku mladej generácii, ktorá ju bude mať za úlohu v budúcnosti naďalej rozvíjať,“ povedal predseda Mladej Matice Marek Nemec. Časť Národného zrazu MM sa preto konala v niekdajšom centre slovenského kultúrneho, politického a intelektuálneho života – v Martine. Významných dejateľov našich národných dejín si pripomenuli práve na Národnom cintoríne v Martine. Na ich dôležitú prácu v prospech národa priamo na mieste upozornil odborník, historik a pracovník Literárneho ústavu MS docent Pavol Parenička. Dnes však už o osobnostiach informuje aj interaktívna tabuľa, ktorá je pre verejnosť umiestnená na začiatku cintorína.

Druhou vzdelávacou aktivitou bola prehliadka stálej expozície v Dome J.C. Hronského, o ktorej viac povedala Helena Belláková z Archívu MS. Zvláštnu pozornosť venovala práve matičiarovi, spisovateľovi, výtvarníkovi a novinárovi Jozefovi Cígerovi Hronskému. Jeho odkaz a dielo je nielen pre matičiarov, ale aj pre slovenskú mládež a verejnosť nepopierateľné. Tento matičný správca sa v živote prejavil ako aktívna vedúca osobnosť, aj vďaka ktorej si Matica dodnes drží povesťochrankyne slovenského národa a kultúry. Jeho prácu však možno vidieť aj u Slovákoch žijúcich v zahraničí, keďže práve J. C. Hronský bol zakladateľom Zahraničnej Matice Slovenskej.

Kroky mladých matičiarov následne viedli do druhej budovy MS, ktorá je aktuálne nominovaná v ankete Stavba storočia v rámci pripomenutia si vzniku prvej Československej republiky. Budova bola postavená v roku 1919 v klasicistickom štýle a dodnes je symbolom oživotvorenia Matice slovenskej. Momentálne sa v nej nachádza výstava venovaná J. M. Hurbanovi pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia, ktoré si Slovensko pripomenulo minulý rok. Keďže mladí matičiari vyznávajú aj mottá ako „V zdravom tele – zdravý duch“, ďalší program sa sústredil na športové a súťažné aktivity. Súťaž vyvrcholila testom s 23 otázkami z dejín Matice i Slovenska.

Národný zraz tak opäť naplnil očakávania a úspešne nadviazal na predchádzajúce národné aktivity Mladej Matice, určené pre slovenskú mládež i širšiu verejnosť vo všetkých krajoch Slovenska. Je dôležité pripomenúť, že Mladá Matica je v súčasnosti jedinou fungujúcou národnou a mládežníckou organizáciou, ktorá vyvíja reálnu vlasteneckú činnosť a má početnejšiu členskú základňu so zastúpením po celom Slovensku. Aj naďalej chce modernými metódami oslovovať súčasnú mladú generáciu a v dobe silnejúcej globalizácie a materializmu vyzdvihovať hrdosť na dejinné a kultúrne dedičstvo Slovákov v zmysle myšlienky Martina Rázusa: „Opravdivo milovať vlasť môže len ten, kto cíti, že korene jeho bytosti sú zapustené v milovanej pôde.“

Vyjadrenia  niektorých účastníkov k Národnému zrazu:

Patrik Polakovič (OMM Spišská Nová Ves):

„Konanie už v poradí desiateho Národného zrazu Mladej Matice vo významnej miere prispieva k prehlbovaniu národného cítenia a rozvoja vlastenectva ako takého. Toto podujatie je výnimočné najmä účasťou mladej generácie Slovákov a Sloveniek. Desiaty ročník bol o to výnimočnejší, že sa uskutočnil nielen v historickom centre národného života v Martine (Národný cintorín, Dom Jozefa Cígera Hronského, druhá budova MS), ale predovšetkým tým, že účastníci sa mohli oboznámiť a rozoberať svoje dojmy, pocity a názory o národných otázkach aj v súkromných rozhovoroch na chate v obci Varín. Práve na tomto mieste sme mohli bližšie spoznať aj zahraničných Slovákov žijúcich na Ukrajine. Každé podujatie, ktoré sa snaží o prehlbovanie národného povedomia je veľmi prospešné, keďže v sebe obsahuje hodnoty, ktoré sú v dnešnej dobe mladou generáciu tlačené do úzadia.“

Nina Jánová (OMM Lučenec):

„Cez víkend medzi 6. a 8. júlom sa konal už desiaty Národný zraz Mladej Matice, na chate kúsok za obcou Varín, ktorá sa nachádza neďaleko Žiliny. Návštevu tohto nádherného a historicky výnimočného miesta si mladí matičiari nemohli nechať ujsť, a tak po krátkom predstavovaní a zoznamovaní sa v piatok večer, kde sme spoznali aj Slovákov žijúcich na Ukrajine, sme v sobotu ráno nasadli do autobusu a prišli sme do Martina. Po skupinkách sme postupne navštívili Národný cintorín, kde nás čakal profesionálny a detailný výklad o známych osobnostiach pochovaných na tomto mieste, a Dom Jozefa Cígera-Hronského, kde nám bol pustený aj film o živote tohto autora. Po krátkej návšteve budovy Matice slovenskej sme sa vrátili do Varína, kde nás už čakali súťaže v tímoch, ktoré prehĺbili vzťahy medzi matičiarmi. Tieto stretnutia sú dôležité, lebo dovoľujú mladým ľuďom s podobnými predstavami a cieľmi stretnúť sa, porozprávať a odísť s pocitom, že mladá generácia stále nezanevrela na náš národ.“

Ondrej Baranec (OMM Zvolen)

„Už z príchodu nám bolo jasné, že sme prišli na miesto plné dobrosrdečných ľudí, kde nás vítali
slovenskými dobrotami z kuchyne. Spoznať nových mladých národovcov nebolo vôbec ťažké. Všetci
totižto boli národne zapálení a zaujímali sa o na našu národnú históriu. V druhý deň národného zrazu
sme pristúpili bližšie a odborne spoznali národný život od obrodenia po aktuálny stav v Matici
slovenskej. Bol to príjemne prežitý čas v horlivosti za našu vlasť.“

 

 

Peter Schvantner

spoločná fotka účastníkov X. Národného zrazu Mladej Matice z pred druhej matičnej budovy

spoločná fotka účastníkov X. Národného zrazu Mladej Matice z pred druhej matičnej budovy

Varín_otvorenieVarín_otvorenie_2Dom J. C. HronskéhoDom J. C. Hronského 2Dom J. C. Hronského 3Národný cintorínFejkoDSC00136

„Víťazstvo rozumu“ Oslavy víťazstva nad fašizmom v Starej Ľubovni

Kladenie vencov

Večer 8. mája 1945 oficiálne stúpila kapitulácia nacistického Nemecka do platnosti a ukončil sa tak takmer šesť rokov trvajúci konflikt v Európe. Druhá svetová vojna si vyžiadala desiatky miliónov vojenských a civilných obetí, obrovské materiálne škody a ešte väčšie rany na duši desiatok miliónov ľudí, ktorí prežili vojnu, boje na fronte, koncentračné tábory a ktorých príbuzní sa domov už nikdy nevrátili.

Peklo zvané druhá svetová vojna sa bohužiaľ skončilo až o štyri mesiace neskôr v Tichomorí porážkou Japonska. Fanatický boj Japonského cisárstva ukončilo až zhodenie dvoch atómových bômb Little Boy a Fat Man na mestá Hirošima a Nagasaki. Japonsko kapitulovalo 2. septembra 1945 kedy sa oficiálne skončil najväčší konflikt v dejinách ľudstva.

V poradí už 73. výročie osláv víťazstva nad fašizmom si pripomenuli aj občania mesta Stará Ľubovňa 9. mája tohto roku pri pomníku padlých na Nám. gen. Štefánika. Slávnostné salvy príslušníkov OS SR za hrania slovenskej štátnej hymny otvorili toto podujatie, na organizácií ktorého sa MO MS Stará Ľubovňa tento rok podieľal a spojil svoje minuloročné podujatie „Víťazstvo rozumu“ s oslavami víťazstva nad fašizmom a ukončenia 2. sv. vojny. Po slávnostnom príhovore prednostu okresného úradu Ing. Petera Sokola nasledovalo folklórne vystúpenie FS Ľubovňan. Veľké oživenie tohto podujatia priniesli matičiari s divadelnou scénkou, ktorej autorom je predseda MS JUDr. Marián Gešper.

Divadelná scénka z obdobia roku 1944 s názvom „Bojovali za slovanstvo“, konkrétne jej III. Časť „Zločinci i hrdinovia“  priblížila osud slovenskej partizánskej brigády Čapajev. Scénka zahŕňala posmrtný rozhovore legendárneho kapitána tejto brigády – Ľudovíta Kukureliho, s príslušníkom SS Karlom Hermannom Rabem. Hlavnou myšlienkou divadelnej scénky boli nezmyselnosť vojny, snaha o zlikvidovanie slovanských národov a ideologický fanatizmus nacizmu, ktorý v mnohých podobách prežíva aj dnes.

Po divadelnom vystúpení si delegácie Mesta Stará Ľubovňa, Okresného úradu v Starej Ľubovni, Matice slovenskej, Zväzu protifašistických bojovníkov na Slovensku, Ľubovnianskeho osvetového strediska, politických strán a hnutí pripomenuli pietnym aktom kladenia vencov pamiatku padlých v druhej svetovej vojne.

Na záver osláv odznela hymna Matice slovenskej – Kto za pravdu horí. Delegácia MS sa po podujatí presunula na Ľubovniansky hrad a skanzen, kde si prezreli rozsiahlu expozíciu hradu a skanzenu v Starej Ľubovni.

História je tu na to, aby sme sa z nej poučili. Preto odkazom týchto osláv nemôže byť len uctenie si obetí druhej svetovej vojny a vyjadrenie vďaky oslobodeneckým armádam, ale najmä naše poučenie sa z histórie. Musíme byť nesmierne obozretní pred akýmikoľvek totalitnými a autokratickými tendenciami v spoločnosti, pretože na to, aby zlo zvíťazilo stačí, aby dobro mlčalo.

Kladenie vencov

Kladenie vencov, delegácia MS.

Text: Patrik Polakevič, predseda MO MS Stará Ľubovňa

Foto: lms.sk

Zasadal Výbor Mladej Matice

vybor spolocna

Mladá Matica aj v tomto funkčnom období pokračuje v úspešnom rozvíjaní národných aktivít pre slovenskú mládež i širšiu verejnosť vo všetkých krajoch Slovenska. V súčasnosti je tak jedinou fungujúcou národnou a mládežníckou organizáciou, ktorá vyvíja reálnu vlasteneckú činnosť a má početnejšiu členskú základňu so zastúpením svojich odborov po celej krajine.
Mladí matičiari sa čoraz intenzívnejšie sústreďujú na konkrétne úlohy. Ich zámerom je modernými metódami zodpovedajúcimi 21. storočiu osloviť súčasnú generáciu slovenskej mládeže, v rámci svojich možností tiež prispieť k obnove kolektívnej historickej pamäti slovenského národa a pozdvihovať v dobe silnejúcej globalizácie a materializmu hrdosť na dejinné a kultúrne dedičstvo Slovákov. A v tomto zmysle aj neprestajne národne pripravovať novú matičnú generáciu, odovzdávať jej skúsenosti a tým udržať generačnú kontinuitu najstaršej národnej a kultúrnej ustanovizne Slovákov, ktorou Matica slovenská jednoznačne je.
V duchu naplnenia týchto cieľov rokovali 23. februára členovia Výboru Mladej Matice prvýkrát v tomto roku. Toto zasadnutie bolo o to symbolickejšie, že sa uskutočnilo v druhej historickej budove Matice slovenskej v Martine. Najprv si pripomenuli 130. výročie úmrtia prvého predsedu Slovenskej národnej rady, vedúcej osobnosti Slovenského povstania z rokov 1848 – 1849 a veľkého syna národa Jozefa Miloslava Hurbana. Mladí matičiari zhodnotili, že Hurban nemá svoje miesto iba v oblasti politiky a literatúry, ale bol najmä veriacim človekom, evanjelickým kňazom a teológom, ktorý sa zodpovedne staval k svojmu povolaniu.

rokovanie vybor m   vybor spolocna

Keďže práve rok 2018 je rokom takzvaných osmičkových výročí, medzi mladými matičiarmi sa rozpútala dlhá diskusia o príprave a realizácii Národného zrazu Mladej Matice, ktorý už dlhodobo patrí medzi ich hlavné a tradičné podujatia. Najviditeľnejším výsledkom týchto zrazov je fakt, že sa neustále prehlbuje spolupráca predsedov odborov MM. Mladí matičiari z rôznych kútov Slovenska majú tiež možnosť sa zoznámiť a vymeniť si názory i postrehy z organizovania rôznych menších, ale aj väčších akcií venovaných športu, miestnej histórii, turistike, ochrane životného prostredia, a to vždy so zreteľom na národnú ideu a prilákanie mladých ľudí do mladomatičného hnutia. Viacerí účastníci prichádzajú na zraz ako sympatizanti a často odchádzajú už rozhodnutí aktívne prispieť k matičnému a národnému hnutiu. Národný zraz už pravidelne plní očakávania, aké sa doň vkladajú. Keďže pred 170 rokmi bojovalo rodiace sa Slovensko proti národnostnému útlaku zo strany iných národností, členovia Výboru MM sa zhodli, že bude symbolické si počas tohtoročného národného zrazu pripomenúť udalosti súvisiace so Slovenským povstaním a vznikom Slovenskej národnej rady v roku 1848. Táto udalosť je o to symbolickejšia, že dnes sa mladá generácia stretáva s ešte silnejším nepriateľom: neznalosťou vlastných koreňov a pohodlnosťou spoznávať svoje národné vývojové predurčenie v priestore moderných dejín.
Výbor MM ďalej rokoval o pláne svojej rôznorodej práce a aktivít. Rovnako sa zaoberal zvýšenou propagáciou mladomatičného hnutia vo vzťahu k verejnosti, pričom dospel k jasným cieľom a postupom k zlepšeniu propagácie a rozšíreniu svojej členskej základne. Najbližšie zasadnutie výboru je naplánované na 24. apríl v Bratislave, v rámci čoho chcú mladí matičiari navštíviť aj hrad Devín. A to symbolicky práve v deň, keď na tomto významnom národnom mieste prijali štúrovci svoje slovanské mená v roku 1836. Bolo to jedno z najvýznamnejších historicko-obrodeneckých podujatí vtedajšej slovenskej mládeže v procese národného uvedomovania v prvej polovici 19. storočia, na čo chcú aj mladí matičiari opäť upozorniť.

IÚ MS

Aktuálna fotografia druhej budovy Matice slovenskej.

Aktuálna fotografia druhej budovy Matice slovenskej.

 

 

Bratislavská Mladá Matica bude tento rok aktívnejšia

Mladí Matičiari z OMM BA I spolu s predsedom MS Mariánom Gešperom a podpredsedom MM Martinom Hajníkom.

    Mladí Matičiari z Bratislavy sa takto dohodli na svojom poslednom zasadnutí. Bolo to za prítomnosti predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera a podpredsedu Mladej Matice Martina Hajníka. Na stretnutí sa diskutovalo najmä o aktivitách, ktoré je potrebné priniesť k oživeniu mladomatičného hnutia aj v našom hlavnom meste. Tento rok je označovaný za Rok slovenskej štátnosti, je mnoho príležitostí na zorganizovanie mnohých zaujímavých podujatí. Nie je to však len o tohtoročných výročiach. Bratislava ponúka množstvo významných miest, ktoré možno využiť na organizáciu mnohých podujatí. Je tuale aj možnosť participovať na niektorom z tradičných podujatí, ktoré sa v Bratislave a v okolí organizujú. Ide hlavne o Národné slávnosti na Devíne, ktoré sa aj tento rok uskutočnia v tradičnom aprílovom termíne, konkrétne 24.4. (utorok), teda presne v deň výročia výstupu štúrovcov na slávny hrad Devín. Tento rok to však bude oproti minulým rokom o niečo iné. Bude sa to konať najmä pre študentov stredných škôl z celého Slovenska a program zabezpečia tiež samotný študenti. Pri tejto príležitosti sa došlo k záveru, že je povinnosťou Odboru Mladej Matice Bratislava I sa na programe, resp. na jeho tvorbe zúčastniť. Ako priblížila predsedníčka Odboru Mladej Matice z Bratislavy I Anna Cháľová, cieľom projektu bude zobrať viacero školských tried z Bratislavy na Devín a počas Národných slávností im priblížiť prácu Matice Slovenskej, Mladej Matice, ako aj podať rôzne výklady o našej histórií a kultúre. Pre mladých sa pripravia divadelné alebo scénické predstavenia so šermiarmi z doby Veľkej Moravy, taktiež sa im ukážu dobové uniformy z čias meruôsmych rokov a prvej svetovej vojny. Rovnako sa študenti prejdú po hrade a bude im podaný odborný výklad. Odbor Mladej Matice z Bratislavy I má rovnako v pláne zorganizovať pochod na počesť Milana Rastislava Štefánika, kde by účastníci pochodu získali hlbšie vedomosti o jednej z najvýznamnejších osobností našich národných dejín. Tento pochod sa plánuje niekedy v jesenných mesiacoch, čiže v čase, kedy by nám ešte počasie malo priať aj na takéto aktivity. Je veľmi potrebné, aby sa mladí ľudia s vlasteneckým cítením aj v našom hlavnom meste takto spájali a navzájom si odovzdávali skúsenosti. Samotná organizácia podujatí ich pripraví do ďalšieho aj matičného života a v budúcnosti môžu byť prínosom pre Maticu slovenskú ako takú.

Mladí Matičiari z OMM BA I spolu s predsedom MS Mariánom Gešperom a podpredsedom MM Martinom Hajníkom.

Mladí Matičiari z OMM BA I spolu s predsedom MS Mariánom Gešperom a podpredsedom MM Martinom Hajníkom.

Text: Peter Schvantner Foto: Veronika Matušková

Som Slovák telom i dušou – neznám lásky polovičatej. XI. ročník futbalového turnaja generála M. R. Štefánika.

spoločná fotka z turnaja M. R. Štefánika

V sobotu 16.12.2017 sa uskutočnil už XI. ročník tradičného mladomatičného futbalového turnaja, ktorý je venovaný generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Pri tejto príležitosti si mladí matičiari zvolali aj Výbor Mladej Matice. Podujatie otvoril svojím príhovorom podpredseda Mladej Matice Mgr. Martin Hajník. Vo svojom príhovore spomenul životné dielo M. R. Štefánika a privítal predsedu Mladej Matice Bc. Mareka Nemca. Predseda Mladej Matice a terajší druhý podpredseda Matice slovenskej Bc. Marek Nemec sa prihovoril účastníkom a otvoril športové zápolenie hymnou Slovenskej republiky. Samotného futbalového turnaja sa zúčastnilo napokon šesť futbalových tímov. Medzi nimi aj dve rýdzo matičné a to Mladá Matica Liptovský Mikuláš a Mladá Matica Kamenná Poruba, ktorá nesie čestný názov Mladá Matica Cyrila Martiša. Ostatné tímy zvolali členovia MO MS a OMM z okolitých obcí, ktoré pozostávali z členov a sympatizantov matice. Menovite to boli dediny Davidov, Nižný Hrabovec, mestská časť Vranova nad Topľou Lomnica a Vranov nad Topľou. Počas priebehu futbalového turnaja ako aj na Výbore Mladej Matice nás prišiel navštíviť nový predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper. Predseda vystúpil na výbore so svojím príhovorom a taktiež sa prihováral účastníkom a divákom futbalového turnaja osobne. Napokon prvé miesto obsadila obec Davidov, ktorá ako prvá si odniesla Putovný pohár generála M. R. Štefánika. Na druhom mieste skončili mladí matičiari z Kamennej Poruby a na treťom mestská časť Vranova Lomnica. Podujatie ukončil vedúci Oblastného pracoviska Matice slovenskej Vranov nad Topľou Mgr. Miroslav Gešper, ktorý po príhovore odovzdal ceny výhercom s členom predsedníctva Mladej Matice Adamom Polievkom. Záver patril hymne Matice slovenskej „Kto za pravdu horí“.

 

spoločná fotka z turnaja M. R. Štefánika

spoločná fotka z turnaja M. R. Štefánika

fotka zo zápasu OMM Kamenná Poruba vs. Vranov n/T

fotka zo zápasu OMM Kamenná Poruba vs. Vranov n/T

víťaz turnaja M. R. Štefánika

víťaz turnaja M. R. Štefánika

 

 

Mgr. Martin Hajník

Pravá hornozemplínska veselica.

voľná zábava

V sobotu 30. decembra 2017 sa o siedmej hodine večer uskutočnil už druhý ročník Hornozemplínskej veselice v obci Kamenná Poruba. Cieľom podujatia je prehliadka ľudových piesní a tradícií na hornom Zemplíne. Tento cieľ sme spojili s myšlienkou aby samotný diváci sa mohli zapojiť do tanečných kreácií. Preto sme popri vystúpení FS Porubianka a hudobnej skupiny Ronix pripravili pravú hornozemplínsku veselicu. Porubianka nám zaspievala niekoľko piesní zo svojho repertoára. Hudobná skupina Ronix nás sprevádzala svojím spevom celý večer až do skorého rána. Zapojenie divákov do diania nám prináša vysokú účasť na podujatí. Môžeme hrdo prehlásiť, že podujatia sa zúčastnilo cez sto mladých ľudí. Preto navrhujeme aby sa pripravovali podujatia kde diváci sa aktívne zapájajú do diania podujatia. Veríme, že sa tak zvýši návštevnosť našich matičných akcií.

FS Porubianka

FS Porubianka

voľná zábava

voľná zábava

Mgr. Martin Hajník

Obzretie sa za V. ročníkom Vianočného mladomatičného turnaja vo florbale.

florbalový zápas

Mladí matičiari z Košíc sa dostávajú do povedomia matičnej verejnosti svojimi florbalovými aktivitami. Piaty ročníkom je akási hranica, kedy sa podujatie stáva tradičným. Vianočný turnaj vo florbale píše svoju históriu od roku 2013 a tak Odbor ladej Matice Košice I. v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Košiciach pripravili športové podujatie pre širokú verejnosť za účasti viacerých slovenských reprezentantov či reprezentantiek.

 Dňa 26. decembra 2017 sa uskutočnil v Košiciach 5. ročník Vianočného mladomatičného turnaja vo florbale pod záštitou poslanca Michala Djordjeviča, ktorý zorganizoval Odbor Mladej Matice Košice I. v zastúpení tajomníka Miloslava Slávika a s podporou Domu Matice slovenskej v Košiciach a jeho riaditeľa Michala Matečku. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 8 teamov, medzi ktorými sa objavili aj slovenskí reprezentanti ako Lukáš Řezanina, Adrián Szabo, Filip Čonka-Skyba či juniori ako Roman Kozej a Tomáš Turcsanyi. Charakter turnaja podčiarkla aj účasť reprezentantky Michaely Lupáčovej zo Sabinova či extraligovej brankárskej legendy Ľudmily Uherskej z Prešova.

Počas Vianočného turnaja nejde predovšetkým o športové výkony či víťazstvá ale hlavne o spoločne strávené chvíle športových priateľov a radosť z hry. Zároveň je to už päť rokov jedinečná možnosť pre amatérskych hráčov si zahrať s extraligovými či dokonca reprezentačnými hráčmi. Aj preto do budúcnosti organizátori sa budú snažiť dať čoraz väčší dôraz na tzv. mix teamy – teda družstvá zložené z mužov aj zo žien.

Na prvom a druhom mieste skončil výber Maskantaje A a B, zložený prevažne z juniorských a seniorských slovenských reprezentantov. Zápas o tretie miesto vyhralo družstvo Klátova s prvoligovým Žltým Snehom Košice. V štvrťfinále vypadli družstvá Sparta, Orly, Krásna a Klobúky. Najlepšími hráčmi, brankármi aj strelcami turnaja sa stali všetci tí, ktorí vyhrali nad sebou a odnášali si domov radosť z hry.

Odbor Mladej Matice v Košiciach okrem Vianočného turnaja dlhodobo pripravuje aj Veľkonočný turnaj a prispieva k rozvoju ženského florbalu v Košiciach. Podieľa sa tiež na aktivitách Domu Matice slovenskej v Košiciach, s ktorým aktívne spolupracuje, najmä s jeho riaditeľom Michalom Matečkom.

florbalový zápas

florbalový zápas

vyhlasovanie výsledkov

vyhlasovanie výsledkov

 

Za OMM Košice I., Miloslav Slávik, tajomník

Akcia venovaná Ľudovítovi Štúrovi v obci Železník

Fotografia z futbalového trunaja, ktorý sa konal v obci Železník v rámci slávnsotí Ľudovíta Štúra v obci Železník.

Dňa 28.03.2015 (sobota) sa v malebnej dedinke Železník, okres Svidník, uskutočnilo podujatie k 200. výročiu narodenia velikána slovenského národa – Ľudovíta Štúra. Spomienkový akt otvoril Mgr. Andrej Mitaľ, ktorý privítal prítomných a pozdravil ich v mene záujmového odboru Mladej Matice. Spomienková akcia pokračovala pripomenutím si životného diela Ľudovíta Štúra a generácie štúrovcov. Ďalším bodom programu bolo športové zápolenie medzi zúčastnenými družstvami vo futbale. Prvé miesto obsadila Obec Železník, na druhom mieste skončila Odbor MM Cyrila Martiša z Kamennej Poruby a tretie miesto si odniesli mladý matičiari zo Železníka.  Spomienkový akt sa zakončil hymnou Matice slovenskej. Týmto sa chceme poďakovať hlavnému organizátorom a obci Železník.

Fotografia z futbalového trunaja, ktorý sa konal v obci Železník v rámci slávnsotí Ľudovíta Štúra v obci Železník.

Fotografia z futbalového turnaja, ktorý sa konal v obci Železník v rámci Roka Ľudovíta Štúra.