Národný zraz Mladej Matice: Mladých matičiarov inšpirujú slovenské i matičné osobnosti

Mladí matičiari a matičiarky z rôznych regiónov Slovenska sa 6. až 8. júla 2018 opäť stretli na Národnom zraze Mladej Matice, ktorý je najväčším podujatím roka tohto špecifického záujmového odboru MS. Pre desiaty ročník národného zrazu si vybrali obec Varín pri Žiline.

Medzi sebou privítala mladá generácia matičných vlastencov v Horskej chate Fatranke aj Slovákov žijúcich na Ukrajine. Matičiari našim krajanom odovzdali pamätné materiály, ktoré špeciálne priniesla riaditeľka Krajanského múzea MS Zuzana Pavelcová.Po úvodnom slove predsedu Mladej Matice a zároveň druhého podpredsedu MS Mareka Nemca začalo približne 70 členov MM diskutovať o uskutočnených podujatiach, budúcich plánoch, ale aj o aktuálnych problémoch, na ktoré sa snažili nájsť riešenia. Národný zraz sa konal v prítomnosti prvého podpredsedu MS Mareka Hanusku, riaditeľa Členského ústredia Martina Fejka i riaditeľa Technického útvaru MS Branislava Kohúta. Do organizácie podujatia sa zapojila riaditeľka Domu MS v Žiline Katarína Kalanková so zamestnankyňou domu Silviou Hofericovou.

„Národný zraz Mladej Matice je nielen o spoznávaní sa a nadväzovaní nových priateľstiev, ale aj o Matici slovenskej a matičnej myšlienke ako takej – o jej histórii, poslaní, úlohách a snahe odovzdávať matičnú myšlienku mladej generácii, ktorá ju bude mať za úlohu v budúcnosti naďalej rozvíjať,“ povedal predseda Mladej Matice Marek Nemec. Časť Národného zrazu MM sa preto konala v niekdajšom centre slovenského kultúrneho, politického a intelektuálneho života – v Martine. Významných dejateľov našich národných dejín si pripomenuli práve na Národnom cintoríne v Martine. Na ich dôležitú prácu v prospech národa priamo na mieste upozornil odborník, historik a pracovník Literárneho ústavu MS docent Pavol Parenička. Dnes však už o osobnostiach informuje aj interaktívna tabuľa, ktorá je pre verejnosť umiestnená na začiatku cintorína.

Druhou vzdelávacou aktivitou bola prehliadka stálej expozície v Dome J.C. Hronského, o ktorej viac povedala Helena Belláková z Archívu MS. Zvláštnu pozornosť venovala práve matičiarovi, spisovateľovi, výtvarníkovi a novinárovi Jozefovi Cígerovi Hronskému. Jeho odkaz a dielo je nielen pre matičiarov, ale aj pre slovenskú mládež a verejnosť nepopierateľné. Tento matičný správca sa v živote prejavil ako aktívna vedúca osobnosť, aj vďaka ktorej si Matica dodnes drží povesťochrankyne slovenského národa a kultúry. Jeho prácu však možno vidieť aj u Slovákoch žijúcich v zahraničí, keďže práve J. C. Hronský bol zakladateľom Zahraničnej Matice Slovenskej.

Kroky mladých matičiarov následne viedli do druhej budovy MS, ktorá je aktuálne nominovaná v ankete Stavba storočia v rámci pripomenutia si vzniku prvej Československej republiky. Budova bola postavená v roku 1919 v klasicistickom štýle a dodnes je symbolom oživotvorenia Matice slovenskej. Momentálne sa v nej nachádza výstava venovaná J. M. Hurbanovi pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia, ktoré si Slovensko pripomenulo minulý rok. Keďže mladí matičiari vyznávajú aj mottá ako „V zdravom tele – zdravý duch“, ďalší program sa sústredil na športové a súťažné aktivity. Súťaž vyvrcholila testom s 23 otázkami z dejín Matice i Slovenska.

Národný zraz tak opäť naplnil očakávania a úspešne nadviazal na predchádzajúce národné aktivity Mladej Matice, určené pre slovenskú mládež i širšiu verejnosť vo všetkých krajoch Slovenska. Je dôležité pripomenúť, že Mladá Matica je v súčasnosti jedinou fungujúcou národnou a mládežníckou organizáciou, ktorá vyvíja reálnu vlasteneckú činnosť a má početnejšiu členskú základňu so zastúpením po celom Slovensku. Aj naďalej chce modernými metódami oslovovať súčasnú mladú generáciu a v dobe silnejúcej globalizácie a materializmu vyzdvihovať hrdosť na dejinné a kultúrne dedičstvo Slovákov v zmysle myšlienky Martina Rázusa: „Opravdivo milovať vlasť môže len ten, kto cíti, že korene jeho bytosti sú zapustené v milovanej pôde.“

Vyjadrenia  niektorých účastníkov k Národnému zrazu:

Patrik Polakovič (OMM Spišská Nová Ves):

„Konanie už v poradí desiateho Národného zrazu Mladej Matice vo významnej miere prispieva k prehlbovaniu národného cítenia a rozvoja vlastenectva ako takého. Toto podujatie je výnimočné najmä účasťou mladej generácie Slovákov a Sloveniek. Desiaty ročník bol o to výnimočnejší, že sa uskutočnil nielen v historickom centre národného života v Martine (Národný cintorín, Dom Jozefa Cígera Hronského, druhá budova MS), ale predovšetkým tým, že účastníci sa mohli oboznámiť a rozoberať svoje dojmy, pocity a názory o národných otázkach aj v súkromných rozhovoroch na chate v obci Varín. Práve na tomto mieste sme mohli bližšie spoznať aj zahraničných Slovákov žijúcich na Ukrajine. Každé podujatie, ktoré sa snaží o prehlbovanie národného povedomia je veľmi prospešné, keďže v sebe obsahuje hodnoty, ktoré sú v dnešnej dobe mladou generáciu tlačené do úzadia.“

Nina Jánová (OMM Lučenec):

„Cez víkend medzi 6. a 8. júlom sa konal už desiaty Národný zraz Mladej Matice, na chate kúsok za obcou Varín, ktorá sa nachádza neďaleko Žiliny. Návštevu tohto nádherného a historicky výnimočného miesta si mladí matičiari nemohli nechať ujsť, a tak po krátkom predstavovaní a zoznamovaní sa v piatok večer, kde sme spoznali aj Slovákov žijúcich na Ukrajine, sme v sobotu ráno nasadli do autobusu a prišli sme do Martina. Po skupinkách sme postupne navštívili Národný cintorín, kde nás čakal profesionálny a detailný výklad o známych osobnostiach pochovaných na tomto mieste, a Dom Jozefa Cígera-Hronského, kde nám bol pustený aj film o živote tohto autora. Po krátkej návšteve budovy Matice slovenskej sme sa vrátili do Varína, kde nás už čakali súťaže v tímoch, ktoré prehĺbili vzťahy medzi matičiarmi. Tieto stretnutia sú dôležité, lebo dovoľujú mladým ľuďom s podobnými predstavami a cieľmi stretnúť sa, porozprávať a odísť s pocitom, že mladá generácia stále nezanevrela na náš národ.“

Ondrej Baranec (OMM Zvolen)

„Už z príchodu nám bolo jasné, že sme prišli na miesto plné dobrosrdečných ľudí, kde nás vítali
slovenskými dobrotami z kuchyne. Spoznať nových mladých národovcov nebolo vôbec ťažké. Všetci
totižto boli národne zapálení a zaujímali sa o na našu národnú históriu. V druhý deň národného zrazu
sme pristúpili bližšie a odborne spoznali národný život od obrodenia po aktuálny stav v Matici
slovenskej. Bol to príjemne prežitý čas v horlivosti za našu vlasť.“

 

 

Peter Schvantner

spoločná fotka účastníkov X. Národného zrazu Mladej Matice z pred druhej matičnej budovy

spoločná fotka účastníkov X. Národného zrazu Mladej Matice z pred druhej matičnej budovy

Varín_otvorenieVarín_otvorenie_2Dom J. C. HronskéhoDom J. C. Hronského 2Dom J. C. Hronského 3Národný cintorínFejkoDSC00136

About Martin Hajník

Podpredseda Mladej Matice a taktiež člen výboru Matice slovenskej. Vo svojej rodnej obci Kamenná Poruba vedie miestny odbor Matice slovenskej.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.