Národný zraz mladých matičiarov oslavuje 10 rokov

Pred desiatimi rokmi mladí matičiari pripravili svoj prvý národný zraz na Zemplínskej šírave venovaný Mons. Františkovi J. Fugovi. Myšlienkou národného zrazu je vzájomné spoznávanie sa Slovákov a Sloveniek z celého Slovenska. Posledné dva ročníky sa dokonca k Slovákom zo Slovenska pridali aj zahraničný Slováci. Tento rok prisľúbili svoju účasť Slováci žijúci v Srbsku a na Ukrajine. Dovoľte mi vás v mene výboru Mladej Matica pozvať na X. Národný zraz Mladých Matičiarov venovaný odkazu Andreja Hlinku a Martina Rázusa. Viac informácii získate z plagátu, ktorý je súčasťou článku.

 Mgr. Martin Hajník

NZ MM 2018 predná stranaNZ MM 2018 zadná strana

About Martin Hajník

Podpredseda Mladej matice a taktiež člen výboru Matice slovenskej. Vo svojej rodnej obci Kamenná Poruba vedie miestny odbor Matice slovenskej.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.