Nech zhynie ten národ, ktorý si nevie uctiť pamiatku svojich veľkých synov

Jedným z veľkých synov slovenského národa, ktorý zomrel tragickou smrťou je generál Milan Rastislav Štefánik. Patril k zakladateľom česko-slovenských légií ako aj samotného Československa.  Taktiež bol astronóm, fotograf, vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, diplomat a politik. Mladá Matica si už po dvanásty rok uctila jeho pamiatku futbalovým turnajom vo Vranove nad Topľou. Ten sa konal 22. decembra 2018 v mestskej športovej hale. Turnaja sa zúčastnilo celkovo desať tímov, ktoré boli prevažne z okresu Vranov nad Topľou. Z ďaleka naše pozvanie prijali aj mladí matičiari z Liptovského Mikuláša, ktorí tento rok do Vranova nad Topľou prišli už po druhý krát. Podujatie začalo príhovorom predsedu Mladej Matice Mareka Nemca. Potom si slovo zobral podpredseda Mladej Matice, Martin Hajník. Ten hovoril o prínose M. R. Štefánika pre Slovensko a zároveň pozval všetkých prítomných aby sa zúčastnili veľkých osláv 100. výročia jeho smrti, ktoré sa budú konať v máji 2019 na Bradle. Prvé miesto vo futbalovom turnaji M. R. Štefánika si tohto roku vybojovali mladí matičiari z Kamennej Poruby, ktorých odbor nesie čestný názov po letcovi Cyrilovi Martišovi. Druhé miesto obsadilo mužstvo zo Sačurova a na treťom mieste sa umiestnili Kompotare z Nižného Hrabovca, ktorí sa turnaja zúčastňujú každý rok. Všetkým zúčastneným tímom ďakujeme veľmi pekne za účasť. Podujatie sa zavŕšilo oceňovaním výhercov a slovenskou hymnou.

Milan Rastislav Štefánik

Milan Rastislav Štefánik

M. R. Štefánik, letec

M. R. Štefánik, letec

M. R. Štefánik, havária

M. R. Štefánik, havária

M. R. Štefánik, smrť

M. R. Štefánik, smrť

nástup mužstiev

nástup mužstiev

Sačurov vs. Hlinné

Sačurov vs. Hlinné

Víťaz OMM Kamenná Poruba

víťaz OMM Kamenná Poruba

matičiari z K. Poruby

matičiari z K. Poruby

ocenenia pre prvé tri tímy

ocenenia pre prvé tri tímy

spoločná fotka

spoločná fotka

 

Text: Martin Hajník

About Martin Hajník

Podpredseda Mladej Matice a taktiež člen výboru Matice slovenskej. Vo svojej rodnej obci Kamenná Poruba vedie miestny odbor Matice slovenskej.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.