Pamiatke našich predkov – SNP 1944.

Pamiatke našich predkov

Lesy za Hermanovcami nad Topľou opäť žily spomienkou na slovenských povstaleckých vojakov i ruských partizánov z roku 1944. Uskutočnilo sa totiž už tradičné podujatie k SNP, ktoré organizovali matičiari, ale hlavne mladí matičiari z východu i z celého Slovenska.  Tentoraz pod organizačnou gesciou Miestneho odboru MS v Bystrom a MM nieslo názov „Pamiatke našich predkov!“

Tieto podujatia patria k najväčším pripomienkovým akciám k tejto udalosti. SNP bolo druhé najväčšie povstanie voči nemeckému nacizmu a pangermanizmu, ktorá pustošilo značnú časť Európy. Slovensko nebolo ku konci vojny výnimkou z dôvodu približovania frontu. Inváziou vojsk „nemeckého wehrmachtu“ slovenská armáda verná prísahe začala brániť Slovensko a spustila reťaz udalosti medzi koncom augusta až novembra 1944. Povstania sa zúčastnili dievčatá, chlapci, ženy i muži rôznorodej politickej príslušnosti, no spájala ich idea prispieť k porážke nacistického Nemecka a urýchliť koniec vojny. Povstanie zasiahlo značné územie Slovenska a aj vďaka nemu sme na konci vojny stáli na strane víťazov. Otvorila aj neľahkú cestu k roku 1993, keďže mnohé povojnové ústavné zákony nadväzovali na výsledky povstaleckej SNR. Osudy jednotlivých hrdinov a aktérov sú však stále pre majoritu obyvateľstva neznámymi.

Pripomenutie konkrétnych osudov bolo cieľom podujatia, ktoré sa uskutočnilo 24. a 25. augusta neďaleko Kukorelliho chaty za Hermanovcami nad Topľou. Priestormi, kde sa podujatie uskutočnilo, boli autentické miesta, kde pôsobila legendárna slovenská partizánska brigáda a neskôr zväzok Čapajev. Práve dejinnej dráme tejto skupiny, ale aj samotným členom bola venovaná divadelná scénka, kde sa predstavili mladí matičiari z celého Slovenska. Legendárneho dôstojníka letectva Ľudovíta Kukorelliho a veliteľa partizánskej skupiny Ivana Baľutu stvárnili Peter Schvantnera a Šimon Ihnát. Manželku Ľudovíta Kukorelliho verne stvárnila Barbora Repková. Nemeckého generála, šéfa spravodajskej služby na východnom fronte plukovníka Reinharda Gehlena verne podal Peter Čeľadinský.

Dramatizácia sa venovala aj infiltrácii nemeckých agentov do brigády a prelomových okamihom života jednotlivých aktérov, ale pokúsila sa dať svoj pohľad na dodnes záhadnú smrť slovenského povstaleckého veliteľa L. Kukorelliho.

Podujatie bolo na úvod obohatené aj príhovormi spoluorganizátorov a to predsedu MS Mariána Gešpera a starostu Hermanoviec nad Topľou Jána Kriváka, ale aj hosťa – zástupcu SZPB Miroslava Tomčíka. Ďalšou časťou programu bola rekonštrukcia bojov o Hermanovskú kotlinu zo septembra 1944 s nemeckou bojovou skupinou gen. Rintelena. Večer patril športovým aktivitám pre deti a mládež „povstaleckým chodníkom,“ čo sa stretlo so záujmom najmä detí a bolo zaujímavým spestrením programu.

Na druhý deň pri pamätníku mal krátku prednášku znalca dejín Povstania na východe Slovenska M. Bohmer. Následne zúčastnení položili vence  k pamätníku v Hermanovciach nad Topľou, ktorý odštartoval turistický výstup na vrch Šimonka.

SNP patrí k významným udalostiam v histórií nášho malého, ale duchom a srdcom veľkého národa. Základnou myšlienkou bolo sprítomniť našu históriu objektívne, so všetkými pozitívami i rozpornosťami, nezakrývať negatíva, ale ani dejinné klady. Súčasne prekonať našu roztrieštenosť, ktorá sa prejavuje pri nezmyselnom vymazávaní častí našich dejín. Ak budeme aj naďalej zamlčiavať alebo nebodaj prekrúcať niektoré dejinné udalosti, svetlá budúcnosť nás nečaká. Avšak, ak budeme pokračovať v tejto snahe hľadania objektívnej nie ideologickej pravdy a pochopíme procesy, ktoré riadili a riadia Európu, náš národ sa bude rozvíjať aj naďalej. Posledné slová v dramatizácii boli symbolické s ohľadom na našu kolektívnu národnú pamäť: „Slovenská partizánska brigáda Čapajev nezanikla! Brigáda sa vráti, keď ju bude slovenský národ a Slovanstvo potrebovať!

V programe vystúpila spevácka skupina Hačure, ale aj dychová hudba “Orchester Východňarov,” ktorá na pamiatku 100. výročia vzniku Česko-Slovenska a oslobodenia z rakúsko-uhorskej tyranie bola oblečená v uniformách česko-slovenských légii 1918.

kapela_vojaci_čiernobiela hdr LRM_EXPORT_20180825_203428 dav dav dav hdr dav

About Martin Hajník

Podpredseda Mladej Matice a taktiež člen výboru Matice slovenskej. Vo svojej rodnej obci Kamenná Poruba vedie miestny odbor Matice slovenskej.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.