Športové aktivity mladých matičiarov z Vranova nad Topľou na počesť Jozefa Miloslava Hurbana

“Myšlienka Slovanská bola mi od prvej mladosti hviezdou, ona ma zahrievala, obživovala a na veky živiť bude…” (Ľudovít Štúr).

V duchu tejto myšlienky sa opäť konal už tradičný „matičný víkend“, na ktorom sa zúčastňuje stále väčší počet mladých matičiarov nielen z Vranovského okresu, ale aj širokého okolia. Toto podujatie obľubujú nielen mladšie vekové kategórie, ale ľudia každého veku. Aj preto sa v júlových dňoch 2017 sa konalo zaujímavé podujatie  venované Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi a slovenským hurbanovským dobrovoľníkom z roku 1848 až 1849. Akciu organizačne pripravili vranovskí mladí matičiari pod vedením predsedu OMM vo Vranove a člena výboru MM Mgr. Michala Tkáča. Hlavnou ideou podujatia bolo netradičnými formami zaujať mládež, posilniť hrdosť náš národ, vlasť a podporiť matičnú ideu medzi všetkými ľuďmi, Slovákmi.

Asi najpríťažlivejšou aktivitou tohto podujatia bola jeho druhá časť a to splav rieky Ondavy. Na tomto podujatí si však každý mohol nájsť svoju obľúbenú činnosť, v ktorej sa našli malí i veľkí.  Spomínaný splav sa začal v obci Slovenská Kajňa a pokračoval až do Sedlíc, miestnej časti Podčičva. Táto zaujímavá atrakcia merala 10 kilometrov a jej časová náročnosť bola asi 2,5 hodiny. Podujatie sa nieslo najmä v športovom duchu, kde ďalšou časťou boli nočné branno-športové hry, ktoré obsahovali zaujímavú streľbu na terč zo vzduchovej pušky, ktorá sa páčila väčšine zúčastnených, najmä však chlapčenskej časti mladých matičiarov, no našlo sa v tom aj zopár odvážnych žien a dievčat. Priaznivci behu sa našli v aktivite nazvanej orientačný beh lesom, ktorú mnohí poznajú najmä zo školy. Zúčastnení si takisto vypočuli prednášku Hurbanovcoch a o tom, ako sa tento tragický medzník svetovej histórie podarilo ukončiť a takýmto náučným a veľmi zaujímavým, najmä ale prínosným záverom sa ukončil prvý deň podujatia. Všetci zúčastnení nadšenci ostali stanovať na nádvorí hradu Čičva, kde ich ráno čakal ďalší nemenej zaujímavý deň.

Podujatie bolo veľmi vydarenou akciou už po niekoľkýkrát. Účastníci podujatia si odniesli plno nových zážitkov, skúseností, ale i nových poznatkov z myšlienky, ktorej bolo podujatie venované. Je isté, že musíme poznať naše dejiny už v mladosti, aby sme vedeli načo sú naši rodičia, či starí rodičia právom hrdí a oddaní.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.