Vatra zvrchovanosti vo Veľkých Hostiach

Dňa 22. júla 2017 sa v našej obci Veľké Hoste konal už 7. ročník kultúrneho podujatia Vatra zvrchovanosti Slovenskej republiky. Toto podujatie už tradične organizuje odboru Mladá Matica Veľké Hoste a Obecný úrad Veľké Hoste. Tento ročník bol o to výnimočnejší, že prebiehal v spojení s oslavami mikroregiónu Suchodolie. Program pozostával z vystúpenia hudobných skupín Moštenskí Pajtáši, Lidovec a už tradične hudobnej skupiny Prima. Súčasťou podujatia bola i spomienka na osobnosť Jozefa Miloslava Hurbana.

Zaujímavým bodom programu bola súťaž reprezentantov obcí Suchej doliny v pečení palaciniek, ktorých kvalitu mohol ochutnať každý návštevník podujatia. Pre deti bolo pripravené vozenie na konskom povoze, nafukovacie hrady, zorbingový futbal a výstava hasičských áut obcí Suchej doliny. Tak ako každý rok vyvrcholením podujatia bolo slávnostné zapálenie Vatry zvrchovanosti, ktorú zapálil predseda Matice Slovenskej – Ing. Marián Tkáč. Po zapálení Vatry zvrchovanosti nasledovala tanečná zábava. Všetkým, ktorí  sa podieľali na organizácii tohto podujatia ďakujeme a rovnako tak ďakujeme aj tým, ktorí  sa prišli zabaviť a podporiť našu činnosť. Veríme, že ste sa vo Veľkých Hostiach cítili príjemne a že sem radi zavítate aj o rok.

                                                Mgr. Jozef Korál – predseda OMM Veľké Hoste

Bookmark the permalink.

Comments are closed.