„Víťazstvo rozumu“ Oslavy víťazstva nad fašizmom v Starej Ľubovni

Večer 8. mája 1945 oficiálne stúpila kapitulácia nacistického Nemecka do platnosti a ukončil sa tak takmer šesť rokov trvajúci konflikt v Európe. Druhá svetová vojna si vyžiadala desiatky miliónov vojenských a civilných obetí, obrovské materiálne škody a ešte väčšie rany na duši desiatok miliónov ľudí, ktorí prežili vojnu, boje na fronte, koncentračné tábory a ktorých príbuzní sa domov už nikdy nevrátili.

Peklo zvané druhá svetová vojna sa bohužiaľ skončilo až o štyri mesiace neskôr v Tichomorí porážkou Japonska. Fanatický boj Japonského cisárstva ukončilo až zhodenie dvoch atómových bômb Little Boy a Fat Man na mestá Hirošima a Nagasaki. Japonsko kapitulovalo 2. septembra 1945 kedy sa oficiálne skončil najväčší konflikt v dejinách ľudstva.

V poradí už 73. výročie osláv víťazstva nad fašizmom si pripomenuli aj občania mesta Stará Ľubovňa 9. mája tohto roku pri pomníku padlých na Nám. gen. Štefánika. Slávnostné salvy príslušníkov OS SR za hrania slovenskej štátnej hymny otvorili toto podujatie, na organizácií ktorého sa MO MS Stará Ľubovňa tento rok podieľal a spojil svoje minuloročné podujatie „Víťazstvo rozumu“ s oslavami víťazstva nad fašizmom a ukončenia 2. sv. vojny. Po slávnostnom príhovore prednostu okresného úradu Ing. Petera Sokola nasledovalo folklórne vystúpenie FS Ľubovňan. Veľké oživenie tohto podujatia priniesli matičiari s divadelnou scénkou, ktorej autorom je predseda MS JUDr. Marián Gešper.

Divadelná scénka z obdobia roku 1944 s názvom „Bojovali za slovanstvo“, konkrétne jej III. Časť „Zločinci i hrdinovia“  priblížila osud slovenskej partizánskej brigády Čapajev. Scénka zahŕňala posmrtný rozhovore legendárneho kapitána tejto brigády – Ľudovíta Kukureliho, s príslušníkom SS Karlom Hermannom Rabem. Hlavnou myšlienkou divadelnej scénky boli nezmyselnosť vojny, snaha o zlikvidovanie slovanských národov a ideologický fanatizmus nacizmu, ktorý v mnohých podobách prežíva aj dnes.

Po divadelnom vystúpení si delegácie Mesta Stará Ľubovňa, Okresného úradu v Starej Ľubovni, Matice slovenskej, Zväzu protifašistických bojovníkov na Slovensku, Ľubovnianskeho osvetového strediska, politických strán a hnutí pripomenuli pietnym aktom kladenia vencov pamiatku padlých v druhej svetovej vojne.

Na záver osláv odznela hymna Matice slovenskej – Kto za pravdu horí. Delegácia MS sa po podujatí presunula na Ľubovniansky hrad a skanzen, kde si prezreli rozsiahlu expozíciu hradu a skanzenu v Starej Ľubovni.

História je tu na to, aby sme sa z nej poučili. Preto odkazom týchto osláv nemôže byť len uctenie si obetí druhej svetovej vojny a vyjadrenie vďaky oslobodeneckým armádam, ale najmä naše poučenie sa z histórie. Musíme byť nesmierne obozretní pred akýmikoľvek totalitnými a autokratickými tendenciami v spoločnosti, pretože na to, aby zlo zvíťazilo stačí, aby dobro mlčalo.

Kladenie vencov

Kladenie vencov, delegácia MS.

Text: Patrik Polakevič, predseda MO MS Stará Ľubovňa

Foto: lms.sk

About Martin Hajník

Podpredseda Mladej Matice a taktiež člen výboru Matice slovenskej. Vo svojej rodnej obci Kamenná Poruba vedie miestny odbor Matice slovenskej.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.