Zachovajme kolektívnu historickú pamäť národa

Po vydarenej akcii v Spišskej Novej Vsi z minulého roku venovanej udalostiam obrany Slovenska 1938 až 1939, prišla zo strany matičiarov požiadavka zorganizovať spomienku na hrdinov Malej vojny v kraji, kde sa odohrali jej najtragickejšie okamihy, a to priamo na Zemplíne. Matica v zastúpení DMS Michalovce, Mladej Matice, KR MS Prešovského a Košického kraja spolu s obcou Sliepkovce pripravili v Michalovciach a Sliepkovciach podujatie, ktoré bolo oproti pôvodnému značne rozšírené a dôstojne prebralo štafetu po Spišskej Novej Vsi.

Podujatie odštartovalo historickými referátmi 28. apríla 2017 v konferenčnej sále v Michalovciach. Po úvodnom slove riaditeľky DMS Michalovce Márie Kušnírovej vystúpil druhý podpredseda MS Marián Gešper, ktorý koncentrovaným historickým pohľadom predstavil širšie geopolitické súvislosti, ktoré predchádzali slovensko-maďarskému konfliktu. Načrel až do dní uzavretia Mníchovskej dohody v septembri 1938, ktorá po zrade západných spojencov Veľkej Británie a Francúzska spustila rozpad Česko-Slovenska. Mníchovská zrada otvorila cestu k postupu nemeckého nacizmu do strednej Európy, ale aj k Viedenskej arbitráži a bola úvodom k tzv. Malej vojne. Podotkol, že Malá vojna je „malá“ iba názvom, v skutočnosti išlo o časovo rozsiahly konflikt, ktorý sa začal v októbri 1938 útokom maďarských polovojenských jednotiek na slovenské hranice, vrcholil v marci 1939 a končil sa až v máji 1939. Zdôraznil, že v našich dejinách je Malá vojna veľkým zlomom. Prvýkrát po celých storočiach Slováci bránili svoju vlasť pod vlastnou hurbanovskou bielo-modro-červenou zástavou, kde bok po boku bojovali slovenskí obrancovia rôznych politických názorov, od autonomistických rázusovcov i hlinkovcov, cez agrárnikov, nestraníkov až po ľavičiarov. Maďarských predstaviteľov prekvapil rozhodný jednotný slovenský odpor, ktorý navždy zmaril ilúzie o Veľkom Uhorsku.  

Program seminára bol obohatený aj historickou scénkou v podaní členov Mladej Matice, v rámci ktorej boli predstavené životné osudy obrancov: Mikuláša Klanicu, Jána Nálepku, Cyrila Daxnera, Juraja Ťažára, Štefana Butka a ďalších. Na túto dramatizáciu dôsledne pripravenú mladými matičiarmi, ktorej scenár napísal druhý podpredseda MS Marián Gešper, odzneli veľmi pozitívne odozvy. Viacerí navrhli, aby sa toto predstavenie odohralo aj pre iné MO MS. S veľkou pozornosťou sa strela aj prednáška renomovaného historika PhDr. Pavla Mičianika, PhD., ktorý sa uvedenej téme venuje dlhšie obdobie. V závere vystúpil Ing. Mgr. Anton Metenko, PhD. s detailnejšími informáciami o miestach bojov v zemplínskej oblasti. Symbolické bolo, že popri početnej študujúcej mládeži si mohol prednášky vypočuť aj rodinný príbuzný padlého obrancu Štefana Butka.

Hlavný program pokračoval na druhý deň 29. apríla smútočnou panychídou v obci Sliepkovce za všetkých, ktorí zomreli pri obrane rodnej vlasti. Chladné a vetristé počasie neodradilo účastníkov, ktorí sa presunuli na nádvorie obecného úradu, kde Mladá Matica reprízovala scénku doplnenú o autentické fotografie slovenských pilotov a vojakov. Prítomných obzvlášť zaujal dvojrolou mladý matičiar Peter Čeladinský, ktorý zosobnil temný monológ zakladateľa neslávnej horthyovskej Rongyos gárdy Pála Prónaya. Mikuláša Klanicu presvedčivo stvárnil člen MM Peter Schvantner, ktorý sa aj výzorom podobal na tohto slovenského hrdinu. Samotnú dramatizáciu moderovala riaditeľka DMS a predsedníčka OMM v Prešove Slávka Jurková

Po prejavoch a skončení historickej scénky pred domom kultúry starosta obce Kamil Minda za účasti pranetere hrdinu Jany Kontulovej odhalili pamätnú tabuľu dvadsaťšesťročnému dobrovoľníkovi M. Klanicovi, ktorý hrdinsky padol 24. 3. 1939 pri Nižnej Rybnici. Následne sa prítomní v pietnom sprievode presunuli na cintorín, kde je aj pochovaný. Minútou ticha a položením vencov si uctili pamiatku všetkých padlých Slovákov bez ohľadu na politickú i názorovú príslušnosť. Pred poslednou časťou programu, ktorou sa mala stať rekonštrukcia udalostí v podaní klubov vojenskej histórie, sa prítomným prihovoril zástupca ZO SZPB Ján Mlynár zo Spišskej Novej Vsi.

Z laboreckej hrádze následne verejnosť zahliadla rekonštrukciu bojov v podaní KVH Trnavská posádka pod vedením Martina Ostrovského. Na konci podujatia bolo pre mnohých prekvapením, že tí, ktorí profesionálne predstavovali horthyovských vojakov z r. 1939, boli pozvaní maďarskí členovia klubov z Budapešti, ktorí sa venujú aj napoleonskému obdobiu 19. storočia. Neskôr pri pohostení na obecnom úrade sedeli vedľa seba pomyselní „slovenskí a maďarskí vojaci“, čím sa výnimočne podčiarkla absurdita vojnového šialenstva. Spoločne pri záverečnom prípitku úprimne konštatovali, že vojenské konflikty sú produktom mocou posadnutých šialencov a vyjadrili želanie, aby vzťahy medzi obidvoma národmi zostali susedsky korektné. A predovšetkým, aby sa už nikdy ľudia nedali sfanatizovať k žiadnej agresii voči cudzej krajine. Veď väčšinu radových občanov viac trápi nepriaznivá sociálna situácia než umelé geopolitické rozbroje.

Lukáš Kaščák

OMM Stropkov

Bookmark the permalink.

Comments are closed.