Závadka si pripomenula udalosti 100. výročia oslobodenia spod Uhorska

Prvá svetová vojna sa tragicky dotkla takmer každej obce Slovenska. Práve v tzv. Veľkej vojne padalo oveľa viac Slovákov, ako v tej nasledujúceješte apokalyptickejšejdruhej svetovej. V mnohých obciach postavili rodáci a príbuzní pamätníky s dlhými menami svojich blízkych, ktorísa domov už nikdy nevrátili. Vďaka Matici slovenskej si aj obec Závadka v okrese Humenné pripomenula100. výročie oslobodenia sa od Rakúsko-Uhorska a vzniku Česko-slovenskej republiky. Podujatie bolo zaujímavé o to viac, že práve vďaka matičiarom sa vypátrali traja česko-slovenskí legionári, ktorí pochádzajú zo Závadky a zúčastnili sa bojov za našu slobodu. Uskutočnilo sa na základe podnetu miestnych matičiarov a v spolupráci so starostkou Renátou Bešákovou.

V úvode predseda MS Marián Gešpersa dotkol pomerov v monarchií v posledných mesiacov jej existencie a venoval sa aj výčinom tzv. Maďarskej dočasnej rady na Zemplíne 1918. Dôležitou časťou prednášky boli fakty postupného obsadzovania slovenského Zemplína česko-slovenským vojskomv januári 1919 i účasť Slovákov ako dobrovoľníkov v česko-slovenských légiách. Starostke predseda MS odovzdal zoznam troch legionárov zo Závadky a to záznamy o Štefanovi Babničovi, Jánovi Orasovi a Jurovi Tomčovi. Stojí za zmienku osud Jána Orasa, ktorý sa narodil v Závadke, no podľa kmeňového listu žil na americkom kontinente v Pennsylvanii a  dobrovoľne sa prihlásil 2. decembra 1917 do légii. Po výcviku nastúpil do zahraničného vojska a jeho ďalší osud je neznámy. Zaujímavé bolo však pôsobenie Jura Tomča, ktorý vstúpil do légii v Taliansku a mal sa zúčastniť aj bojov o Slovensko v roku 1919 s maďarskou armádou B. Kúnu. 

V ďalšej časti programu matičiari predviedli dramatizáciu z prierezu života Janka Jesenského, ktorý počas svojej životnej púte zažil mnoho dramatických udalostí. Od zatknutia pre údajnú panslavistickú činnosť až po stretnutie s M. R. Štefánikom na Sibíri. Prítomných úprimne dojala tá časť, ktorá vypovedala o Dušanovi Hatalovi, ktorí padol v bojoch o stanicu Bachmač pre sto rokmi. Jeho osud pripomínal životné osudy mnohých prastarých otcov z obce Závadka. Veď v samotnej scénke sa pojednávalo o takých tragických miestach svetovej vojny ako bol Karpatský front, bitky na Piave, Zborove, Bachmači a na Sibíri.

Podujatie ako tieto zorganizovala Matica slovenská v tomto roku už desiatky. Každé je však svojim spôsobom jedinečné a mimoriadne dôležité. Toto bolo o to dôležitejšie, lebo v Závadke pri Humennom nie je aktívny miestny odbor Matice slovenskej.Viacero občanov obce je zaregistrovaných v miestnych odboroch v okolitých obciach. Preto vznikol návrh, aby sa v spolupráci s obcou aktivizoval miestny odbor a tí občania obce, ktorí sú registrovaní inde prešli pod miestny odbor Matice slovenskej Závadka. Pevne veríme, že táto návšteva Matice slovenskej prispeje k vzniku aktívnej miestnej zložky Matice aj v obci Závadka. Na záver by som ešte rád spomenul jedno významné posolstvo z divadelnej dramatizácie mladých matičiarov: „Nezabudnite na slovenských legionárov z roku 1914 až 1920.“

generál Milan Rastislav Štefánik a Janko Jesenský

generál Milan Rastislav Štefánik a Janko Jesenský

ďakujeme nášmu prvému predsedovi mladých matičiarov za moderovanie scénky

Ďakujeme nášmu prvému predsedovi mladých matičiarov Petrovi Vrlíkovi za moderovanie scénky. 

Janko Jesenský s Maďarom

Janko Jesenský s Maďarom

Jesenský a Maďar

Jesenský a Maďar

Janko Jesenský a legionár Dušan Hatala

Janko Jesenský a legionár Dušan Hatala

Text: Peter Schvantner
Foto: Marián Gešper

 

About Martin Hajník

Podpredseda Mladej Matice a taktiež člen výboru Matice slovenskej. Vo svojej rodnej obci Kamenná Poruba vedie miestny odbor Matice slovenskej.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.